Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/58165/3458 π.ε./19-6-1998 - ΦΕΚ 690/Β/8-7-1998
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη αρχαιολογικού χώρου Αλώρου Αλμωπίας Πέλλας.
Κείμενο
"Κηρύσσεται ως αρχαιολογικός χώρος η περιοχή στα Α - ΝΑ της Κοινότητας Αλώρου Πέλλας, για την καλύτερη προστασία του εκεί ευρισκόμενου αρχαίου οικισμού, γνωστού ως "Καλές του Ρούδινου" ή Κάστρο Αλώρου, όπου διαπιστώθηκε η ύπαρξη οχυρωματικού περιβόλου παλαιοχριστιανικών χρόνων και οικιστικά κατάλοιπα της ελληνιστικής περιόδου και της Εποχής του Σιδήρου. Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου Γ.Υ.Σ. κλ. 1:5.000 (αρ. 3258.6 και 3258.8) με τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, ....., 40, 41, 42, 43, 44, 45, ....., 58, 59, 60, 61, 62, 1, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα. Το βόρειο και ανατολικό όριο του κηρυσσόμενου χώρου, από τα σημεία 14 έως 47, συμπίπτει με τον ποταμό Αλμωπαίο ή Μογλενίτσα, το νότιο και δυτικό, από το σημείο 47 έως 62, με υπάρχοντα αγροτικό δρόμο και το βορειοδυτικό, από το σημείο 62, 1, 2, 3, ....., 11, 12, 13 με το περίγραμμα της Κοινότητας Αλώρου".


ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠOΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1:5000 1:50.000 [m] [m] ΣΗMEΙA ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]

1 3258,6 ΕΔΕΣΣΑ 10593,0 19629,5 1-2 243,39
2 3258,6 ΕΔΕΣΣΑ 10825,5 19700,5 2-3 54,09
3 3258,6 ΕΔΕΣΣΑ 10838,5 19753 3-4 306,06
4 3258,6 ΕΔΕΣΣΑ 10533,5 19727,5 4-5 92,99
5 3258,6 ΕΔΕΣΣΑ 10467,0 19792,5 5-6 36,99
6 3258,6 ΕΔΕΣΣΑ 10503,5 19798,5 6-7 34,56
7 3258,6 ΕΔΕΣΣΑ 10521,5 19828 7-8 29,09
8 3258,6 ΕΔΕΣΣΑ 10509,5 19854,5 8-9 174,10
9 3258,6 ΕΔΕΣΣΑ 10683,0 19840 9-10 79,45
10 3258,6 ΕΔΕΣΣΑ 10755,5 19872,5 10-11 51,11
11 3258,6 ΕΔΕΣΣΑ 10781,5 19916,5 11-12 110,92
12 3258,6 ΕΔΕΣΣΑ 10675,0 19947,5 12-13 53,05
13 3258,6 ΕΔΕΣΣΑ 10638,5 19986 13-14 144,86
14 3258,6 ΕΔΕΣΣΑ 10669,5 20127,5 14-15 687,89
15 3258,6 ΕΔΕΣΣΑ 11356,5 20162,5 15-16 105,94
16 3258,6 ΕΔΕΣΣΑ 11455,0 20123,5 16-17 128,60
17 3258,6 ΕΔΕΣΣΑ 11551,5 20038,5 17-18 139,01
18 3258,6 ΕΔΕΣΣΑ 11685,5 20001,5 18-19 243,61
19 3258,6 ΕΔΕΣΣΑ 11869,5 19842 19-20 138,81
20 3258,6 ΕΔΕΣΣΑ 11922,0 19713,5 20-21 169,61
21 3258,6 ΕΔΕΣΣΑ 11928,0 19544 21-22 73,59
22 3258,6 ΕΔΕΣΣΑ 11962,5 19479 22-23 79,64
23 3258,8 ΕΔΕΣΣΑ 11940,0 19402,6 23-24 66,90
24 3258,8 ΕΔΕΣΣΑ 11989,5 19357,6 24-25 242,25
25 3258,8 ΕΔΕΣΣΑ 12227,9 19314,6 25-26 120,61
26 3258,8 ΕΔΕΣΣΑ 12339,8 19269,6 26-27 86,38
27 3258,8 ΕΔΕΣΣΑ 12407,3 19215,7 27-28 32,90
28 3258,8 ΕΔΕΣΣΑ 12416,8 19184,2 28-29 112,54
29 3258,8 ΕΔΕΣΣΑ 12340,8 19101,2 29-30 108,45
30 3258,8 ΕΔΕΣΣΑ 12319,8 18994,8 30-31 106,68
31 3258,8 ΕΔΕΣΣΑ 12389,8 18914,3 31-32 144,10
32 3258,8 ΕΔΕΣΣΑ 12505,8 18828,8 32-33 136,49
33 3258,8 ΕΔΕΣΣΑ 12559,7 18703,4 33-34 117,72
34 3258,8 ΕΔΕΣΣΑ 12484,3 18613 34-35 33,06
35 3258,8 ΕΔΕΣΣΑ 12451,3 18611 35-36 312,68
36 3258,8 ΕΔΕΣΣΑ 12229,9 18831,8 36-37 40,89
37 3258,8 ΕΔΕΣΣΑ 12189,9 18840,3 37-38 95,06
38 3258,8 ΕΔΕΣΣΑ 12100,0 18809,4 38-39 150,38
39 3258,8 ΕΔΕΣΣΑ 11989,5 18707,4 39-40 212,30
40 3258,8 ΕΔΕΣΣΑ 11946,5 18499,5 40-41 213,37
41 3258,8 ΕΔΕΣΣΑ 12027,5 18302,1 41-42 204,61
42 3258,8 ΕΔΕΣΣΑ 12094,0 18108,7 42-43 196,40
43 3258,8 ΕΔΕΣΣΑ 12205,9 17947,3 43-44 125,65
44 3258,8 ΕΔΕΣΣΑ 12331,3 17955,3 44-45 47,86
45 3258,8 ΕΔΕΣΣΑ 12371,8 17929,8 45-46 234,96
46 3258,8 ΕΔΕΣΣΑ 12420,3 17699,9 46-47 243,56
47 3258,8 ΕΔΕΣΣΑ 12411,8 17456,5 47-48 156,19
48 3258,8 ΕΔΕΣΣΑ 12328,3 17588,5 48-49 172,40
49 3258,8 ΕΔΕΣΣΑ 12167,4 17650,4 49-50 109,90
50 3258,8 ΕΔΕΣΣΑ 12057,5 17649,9 50-51 80,02
51 3258,8 ΕΔΕΣΣΑ 11982,0 17676,4 51-52 48,58
52 3258,8 ΕΔΕΣΣΑ 11934,0 17668,9 52-53 303,87
53 3258,8 ΕΔΕΣΣΑ 11655,7 17790,9 53-54 335,66
54 3258,8 ΕΔΕΣΣΑ 11417,8 18027,7 54-55 405,44
55 3258,8 ΕΔΕΣΣΑ 11055,5 18209,7 55-56 229,46
56 3258,8 ΕΔΕΣΣΑ 10872,1 18347,6 56-57 276,56
57 3258,8 ΕΔΕΣΣΑ 10714,7 18575 57-58 168,63
58 3258,8 ΕΔΕΣΣΑ 10598,7 18697,4 58-59 142,43
59 3258,8 ΕΔΕΣΣΑ 10525,2 18819,4 59-60 108,04
60 3258,8 ΕΔΕΣΣΑ 10485,3 18919,8 60-61 257,22
61 3258,8 ΕΔΕΣΣΑ 10447,3 19174,2 61-62 185,40
62 3258,8 ΕΔΕΣΣΑ 10447,8 19359,6 62-1 305,60
1 3258,6 ΕΔΕΣΣΑ 10593,0 19628,5

ΚΝ 5351/1932
Ν 1127/1981
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Διόρθωση Σφαλμάτων: ΦΕΚ 1068/Β/12-10-1998. Οι διορθώσεις έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο κήρυξης.
Τελευταία Ενημέρωση 04-10-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Αλώρου Αλμωπίας (αρχαίος οικισμός γνωστός ως "Καλές του Ρούδινου" ή Κάστρο Αλώρου)
ΠΕΛΛΑΣ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Αλώρου
Άλωρος
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα