Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/58164/3457/18-12-1997 - ΦΕΚ 1223/Β/31-12-1997
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη αρχαιολογικού χώρου κοινοτήτων Παναγίτσας και Ζέρβης Νομού Πέλλας.
Κείμενο
"Κηρύσσεται ως αρχαιολογικός χώρος η περιοχή δυτικά της κοινότητας Παναγίτσας Πέλλας για την προστασία του αρχαίου οικισμού στο λόφο Όσλοβο που χρονολογείται από την Εποχή του Χαλκού μέχρι και τα ελληνιστικά χρόνια, με ιδιαίτερα έντονα τα στοιχεία κατοικήσεως στην Εποχή του Σιδήρου και του εντοπισθέντος νεκροταφείου στα ΝΔ του οικισμού.
Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται με μελανή γραμμή στο συνημμένο φύλλο Κτηματολογίου (κλ. 1:5.000) του 1936 και 1989 των κοινοτήτων Παναγίτσας και Ζέρβης* αντίστοιχα και τα όριά της περιγράφονται ως ακολούθως: κατά το βορειοανατολικό τμήμα το όριο συμπίπτει με το Ν και Δ όριο του εγκεκριμένου οικισμού Παναγίτσας, στα βόρεια διαμορφώνεται από τους αγρούς του αγροκτήματος Παναγίτσας αρ. 235, 231, 229, 228, 220-222, 217, 202, 201, 252, 251, 193, 245, 176-180 οι οποίοι περιλαμβάνονται καθώς και το νότιο τμήμα της κοινόχρηστης εκτάσεως 247, στα βορειοδυτικά διαμορφώνεται από τους αγρούς αρ. 176, 177, 266, 237, 254, 255, 259, 260, 273, 274 οι οποίοι περιλαμβάνονται και συμπίπτει με το όριο του αγροκτήματος Παναγίτσας μέχρι το σημείο συναντήσεώς του με το δρόμο Ζέρβης - Παναγίτσας.
Ακολούθως εισέρχεται προς Δ στο αγρόκτημα Ζέρβης και συμπίπτει με αγροτικό δρόμο, περιλαμβανομένων αχαρακτήριστων εκτάσεων και των αγρών αρ. 1104-1110,1118, 1119, 1125 μέχρι το σημείο συναντήσεώς του με το νότιο όριο του αγροκτήματος Ζέρβης και αγροτικό δρόμο τον οποίο παρακολουθεί προς Α- ΒΑ μέχρι το σημείο συναντήσεως με το νότιο όριο του οικισμού της Παναγίτσας. Στα ΝΑ και Α το όριο διαμορφώνεται από τους αγρούς αρ. 535, χέρσο 246, 985, 919-937, 506, 503, 502, 916, 1205, 914, 909, 910, 899, 900, 895, 451, 454, 461 του αγροκτήματος Παναγίτσας, οι οποίοι περιλαμβάνονται".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Διόρθωση Σφαλμάτων: ΦΕΚ 176/Β/25-2-1998. Οι διορθώσεις έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο κήρυξης. Βλ. σύνδεση δελτίων
Τελευταία Ενημέρωση 16-10-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Παναγίτσας και Ζέρβης (αρχαίος οικισμός)
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ
Παναγίτσας
Παναγίτσα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Παναγίτσας και Ζέρβης (αρχαίος οικισμός)
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ
Παναγίτσας
Ζέρβη
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα