Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1494/39451/22-4-1997 - ΦΕΚ 740/Β/25-8-1997
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός: Α. Ως ιστορικού τόπου της περιοχής "Μύλων στην Έδεσσα. Β. Ως ιστορικων διατηρητέων μνημείων (6) κτιρίων στην περιοχή "Μύλων" Έδεσσας: 1) Ο αλευρόμυλος πρώην ιδ. Σαλαμπάση. 2) Ο αλευρόμυλος - σησαμοτριβείο, πρώην ιδιοκτησία Θεοφάνους Περτσεμπλή. 3) Ο αλευρόμυλος - σησαμοτριβείο πρήν ιδ. Γιαννάκη κ.λπ. 4) Το Βυρσοδεψείο πρώην ιδ. Καρανικόλα. 6) Ο αλευρόμυλος πρώην ιδ. Πάσχου.
Κείμενο
Α ) "Χαρακτηρίζουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/50 και του ΚΝ 5351/ 32 ως ιστορικό τόπο την περιοχή "Μύλων" της Έδεσσας όπως οριοθετείται στο συνημμένο χάρτη και περικλείεται βόρεια από το πάρκο των καταρρακτών, δυτικά από την οδό Καπετάν Γαρέφη, νότια από τη συνοικία "Βαρόσι" και ανατολικά από το χώρο του Κανναβουργείου, γιατί πρόκειται για σημαντική πρωτοβιομηχανική ζώνη, άμεσα συνδεδεμένη με την ιστορία του τόπου.
Β ) Επίσης χαρακτηρίζουμε ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία (6) κτίρια στην περιοχή "Μύλων" της Έδεσσας ως ακολούθως:
1. Τον αλευρόμυλο πρώην ιδιοκτησίας Σαλαμπάση, διότι πρόκειται για μοναδικό δείγμα υδροτροχού κάθετης κίνησης για την Ελλάδα, όπως συνηθίζεται η κίνηση των μύλων με οριζόντια φτερωτή, σημαντικός για τη μελέτη της εξέλιξης της τεχνολογίας και της αρχιτεκτονικής.
2. Τον αλευρόμυλο- σησαμοτριβείο πρώην ιδιοκτησίας Θεοφάνους Περτσεμπλή κλπ, το οποίο επίσης λειτουργούσε με υδροκίνηση, και είναι το καλύτερα διατηρημένο δείγμα πρωτοβιομηχανικής αρχιτεκτονικής, σημαντικό για τη μελέτη της εξέλιξης της αρχιτεκτονικής.
3. Τον αλευρόμυλο- σησαμοτριβείο πρώην ιδιοκτησίας Γιαννάκη, διότι αποτελεί αξιόλογο δείγμα πρωτοβιομηχανικής αρχιτεκτονικής, σημαντικό για τη μελέτη της εξέλιξης της αρχιτεκτονικής.
4. Το βυρσοδεψείο πρώην ιδιοκτησίας Καρανικόλα, διότι ως πρωτοβιομηχανικό κτίριο είναι σημαντικό για τη μελέτη της εξέλιξης της αρχιτεκτονικής.
5. Το σησαμοτριβείο πρώην ιδιοκτησίας Καρανικόλα, διότι ως πρωτοβιομηχανικό κτίριο αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη μελέτη της εξέλιξης της αρχιτεκτονικής.
6. Ο αλευρόμυλος πρώην ιδιοκτησίας Πάσχου, διότι πρόκειται για κτίριο ειδικής χρήσης της πρωτοβιομηχανικής περιόδου και είναι σημαντικό για τη μελέτη της εξέλιξης της αρχιτεκτονικής".

ΚΝ 5351/1932
Ν 1469/1950
Ν 2039/1992
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Διόρθωση Σφαλμάτων: ΦΕΚ 1094/Β/10-12-1997. Οι διορθώσεις έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο κήρυξης.
Τελευταία Ενημέρωση 02-09-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αλευρόμυλος στην Έδεσσα, πρώην ιδ. Πάσχου
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
Εδέσσης
Έδεσσα
Αγροτική Οικονομία
Μύλοι
Αλευρόμυλος στην Έδεσσα, πρώην ιδ. Σαλαμπάση
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
Εδέσσης
Έδεσσα
Αγροτική Οικονομία
Μύλοι
Αλευρόμυλος- σησαμοτριβείο στην Έδεσσα, πρώην ιδ. Γιαννάκη
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
Εδέσσης
Έδεσσα
Αγροτική Οικονομία
Μύλοι
Αλευρόμυλος- σησαμοτριβείο στην Έδεσσα, πρώην ιδ. Θ. Περτσεμπλή κλπ
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
Εδέσσης
Έδεσσα
Αγροτική Οικονομία
Μύλοι
Βυρσοδεψείο στην Έδεσσα, πρώην ιδ. Καρανικόλα
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
Εδέσσης
Έδεσσα
Βιοτεχνία / Βιομηχανία
Περιοχή "Μύλων" στην Έδεσσα
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
Εδέσσης
Έδεσσα
Φυσικοί Χώροι
Ιστορικοί Τόποι
Σησαμοτριβείο στην Έδεσσα, πρώην ιδ. Καρανικόλα
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
Εδέσσης
Έδεσσα
Βιοτεχνία / Βιομηχανία