Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/53305/3008 π.ε./5-2-1997 - ΦΕΚ 228/Β/26-3-1997
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη αρχαιολογικού χώρου του λόφου Τερίκλεια Δήμου Σκύδρας στο Νομό Πέλλας.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζεται ως αρχαιολογικός χώρος ο Λόφος Τερίκλεια ανατολικά του οικισμού Νέας Ζωής του Δήμου Σκύδρας στο Νομό Πέλλας για την προστασία των εκεί ευρισκομένων οικιστικών λειψάνων της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού και της ελληνιστικής περιόδου και του νεκροταφείου της Εποχής του Σιδήρου. Ο χαρακτηριζόμενος αρχαιολογικός χώρος οριοθετείται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτου ΓΥΣ, αρ. φύλλου 3268,6, κλίμακας 1:5.000 από τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ,25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1 στα οποία αντιστοιχούν τα ακόλουθα ζεύγη συντεταγμένων"


ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓ/ΜΑ ΦΧ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Χ Ψ
α/α 1:5000 1:50000 (m) (m) ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 3268.6 ΕΔΕΣΣΑ 11475.0 10898.1 1-2 209.87
2 3268.6 ΕΔΕΣΣΑ 11667.8 10981 2-3 67.48
3 3268.6 ΕΔΕΣΣΑ 11734.8 10989 3-4 83.17
4 3268.6 ΕΔΕΣΣΑ 11816.7 10974.5 4-5 102.87
5 3268.6 ΕΔΕΣΣΑ 11906.1 10923.6 5-6 64.02
6 3268.6 ΕΔΕΣΣΑ 11932.1 10865.1 6-7 67.86
7 3268.6 ΕΔΕΣΣΑ 11999.5 10857.2 7-8 33.93
8 3268.6 ΕΔΕΣΣΑ 12032.5 10865.1 8-9 29.66
9 3268.6 ΕΔΕΣΣΑ 12052.5 10843.2 9-10 128.45
10 3268.6 ΕΔΕΣΣΑ 12056.0 10714.8 10-11 105.06
11 3268.6 ΕΔΕΣΣΑ 12032.5 10612.4 11-12 76.10
12 3268.6 ΕΔΕΣΣΑ 11963.0 10581.4 12-13 46.26
13 3268.6 ΕΔΕΣΣΑ 11939.6 10541.5 13-14 78.56
14 3268.6 ΕΔΕΣΣΑ 11936.6 10463 14-15 36.95
15 3268.6 ΕΔΕΣΣΑ 11950.1 10428.6 15-16 86.06
16 3268.6 ΕΔΕΣΣΑ 12028.5 10393.1 16-17 80.07
17 3268.6 ΕΔΕΣΣΑ 12047.0 10315.2 17-18 57.36
18 3268.6 ΕΔΕΣΣΑ 12032.5 10259.7 18-19 52.71
19 3268.6 ΕΔΕΣΣΑ 12010.5 10211.8 19-20 95.72
20 3268.6 ΕΔΕΣΣΑ 12023.0 10916.9 20-21 165.30
21 3268.6 ΕΔΕΣΣΑ 11857.7 10115.9 21-22 99.30
22 3268.6 ΕΔΕΣΣΑ 11763.2 10146.4 22-23 56.87
23 3268.6 ΕΔΕΣΣΑ 11725.3 10188.8 23-24 422.47
24 3268.6 ΕΔΕΣΣΑ 11529.0 10562.9 24-25 82.20
25 3268.6 ΕΔΕΣΣΑ 11452.1 10598.9 25-26 63.67
26 3268.6 ΕΔΕΣΣΑ 11393.6 10615.4 26-27 29.73
27 3268.6 ΕΔΕΣΣΑ 11373.6 10637.4 27-28 45.42
28 3268.6 ΕΔΕΣΣΑ 11375.1 10682.8 28-29 43.66
29 3268.6 ΕΔΕΣΣΑ 11408.6 10710.8 29-30 78.34
30 3268.6 ΕΔΕΣΣΑ 11482.5 10736.8 30-31 36.72
31 3268.6 ΕΔΕΣΣΑ 11504.5 10766.2 31-1 135.16
1 3268.6 ΕΔΕΣΣΑ 11475.0 10898.1


ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Διόρθωση Σφαλμάτων: ΦΕΚ 424/Β/26-5-1997. Οι διορθώσεις έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο κήρυξης.
Τελευταία Ενημέρωση 10-06-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στο λόφο Τερίκλεια Σκύδρας (οικιστικά λείψανα της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού)
ΠΕΛΛΑΣ
ΣΚΥΔΡΑΣ
ΣΚΥΔΡΑΣ
Σκύδρας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα