Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/50927/2603/7-11-1991 - ΦΕΚ 978/Β/27-11-1991
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Για την αποτελεσματικότερη προστασία των αρχαιοτήτων της Νήσου Λέσβου, χαρακτηρίζονται οι παρακάτω χώροι ως αρχαιολογικοί, όπως σημειώνονται στα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν την απόφαση αυτή και με όρια που καθορίζονται από ζεύγη συντεταγμένων:

1) Άγιος Παύλος: λείψανα οικισμού της Πρώϊμης Χαλκοκρατίας :

ΣΗΜΕΙΑ : Χ Ψ

Α : - 20510 - 13530 Επί της παραλίας στην περιοχή Σκαμιούδι Πολυχνίτου.
Β : - 20440 - 14040 Διασταύρωση οδών Λισβορίου - Σκαμιούδη με αγροτική
οδό προς Αλικούδι.
Γ : - 20100 - 14050 Επί αγροτικής οδού.
Δ : - 19880 - 13630 Συμβολή οδού Βασιλικών Αλικούδι - Φαρμακιές με
ποταμό Λούτσο.
Ε : - 18250 - 12300 Επί του ποταμού Μάκρη 1300 μ. από εκβολή.
Ζ : - 18540 - 11100 Επί της εκβολής Μάκρη στον κόλπο Καλλονής.

2) Άγιος Φωκάς: αρχαίο ιερό Βρισιγενούς Διονύσου :

ΣΗΜΕΙΑ: Χ Ψ

Α: 17225 -26670 Επί της Δυτικής παραλίας
Β: 17515 -26780 Επί της Ανατολικής παραλίας


3) Αεροδρόμιο Μυτιλήνης: Αρχαίο νεκροταφείο κλασικής και ελληνιστικής περιόδου και λείψανα Βυζαντινών χρόνων (Θησαυρός Βυζαντινού Μουσείου) :

ΣΗΜΕΙΑ: Χ Ψ

Α: 10210 -19600 Συμβολή χειμάρου με επαρχιακή οδό Μυτιλήνης - Κρατήγου
σε απόσταση 800 μ. ΒΔ της διασταύρωσης με οδό προς
Πληγόνι .
Β: 9725 19825 Επί του χειμάρου 550 μ. από εκβολή του.
Γ: 10500 -21100 Επί του παραποτάμου χειμάρου Νεαπόλεως 100 μ. από
την εκβολή του στο χείμαρο.
Δ: 12500 -23615 Επί της παραλιακής οδού Μυτιλήνης - Κρατήγου.

4) Αρχαίο Λατομείο Μόριας - Ουτζά: αρχαία αρχιτεκτονικά λείψανα :

ΣΗΜΕΙΑ: Χ Ψ

Α: 5.870 -12.990 Επί της οδού Μυτιλήνης - Μόριας
Β: 5.820 -13.170
Γ: 5.655 -13.345
Δ: 5.300 -13.075
Ε: 4.880 -13.380
Ζ: 4.850 -13.165
Η: 5.425 -12.720 Επί της οδού Μυτιλήνης - Μόριας
Θ: 5.680 -12.790 Επί της οδού Μυτιλήνης - Μόριας

5) Κεραμειά - Περιοχή Μητρόπολης: αρχαία λείψανα (βωμοί κ.ά. ανήκοντα ίσως σε αρχαίο ιερό). Λείψανα Βυζαντινών χρόνων :

ΣΗΜΕΙΑ: Χ Ψ

Α: -1890 -14675 Επί του ποταμού Ευεργέτουλα 650 μ. από τη συμβολή
του με επαρχιακή οδό Μυτιλήνης - Πλωμαρίου.
Β: -2410 -14940 Επί αγροτικής οδού 1000 μ. από τη διασταύρωση της με
οδό Μυτιλήνης - Πλωμαρίου.
Γ: -2100 -14875 Συμβολή χειμάρου με αγροτική οδό 120 μ. από το
σημείο Β.
Δ: -3635 -15010 --
Ε: -3790 -14290 Επί συμβολής παραποτάμου Ευεργέτουλα.
Ζ: -2515 -14125 Επί του Ευεργέτουλα 1700 μ. από συμβολή με
επαρχιακή οδό Μυτιλήνης Πλωμαρίου

6) Λάρσος - Λαρισαίες Πέτρες: Λείψανα αρχαίου Υδραγωγείου :

ΣΗΜΕΙΑ: Χ Ψ

Α: -1.690 -14.270 Επί της επαρχιακής οδού Μυτιλήνης - Καλλονής 600 μ.
δυτικά της διασταύρωσης με επαρχιακή οδό Μυτιλήνης -
Πλωμαρίου.
Β: -1.615 -13.765 -
Γ: + 320 -13.500 -
Δ: + 320 -13.710 -
Ε: - 380 -14.440 Επί της διασταύρωσης της επαρχιακής οδού
Μυτιλήνης- Καλλονής με την οδό προς Μόρια.

7) Ξηρόκαστρο: Αρχαίος οχυρωματικός πύργος :

ΣΗΜΕΙΑ: Χ Ψ

Α: -17535 -4040
Β: -17300 -2180
Γ: -18025 -1480
Δ: -18680 -1890
Ε: -19750 -2165
Ζ: -20750 -2150
Η: -18680 -3680
Θ: -18280 -4030

8) Νήσος Αγίου Ισιδώρου: προϊστορικά οικιστικά λείψανα της Εποχής του Χαλκού.
Χαρακτηρίζεται όλη η εντός του κόλπου Γέρας ευρισκομένη νησίδα".

Κ ΚΝ 5351/1932.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαίο νεκροταφείο κλασικών ελληνιστικών χρόνων στο αεροδρόμιο Μυτιλήνης
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Μυτιλήνης
Νεάπολις
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίου λατομείου Μόριας Λέσβου. Καθορισμός Ζώνης Α απολύτου προστασίας
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Μόριας

Εγκαταστάσεις Εξόρυξης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στη νήσο Αγίου Ισιδώρου (προϊστορικά οικιστικά λείψανα κλπ). Καθορισμός Ζώνης Α απολύτου προστασίας.
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Λουτρών

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στην Κεραμειά Μητρόπολης (αρχαία λείψανα)
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
Κεραμείων

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος στο Αεροδρόμιο Μυτιλήνης (αρχαίο νεκροταφείο κλασικών και ελληνιστικών χρόνων)
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αγίας Μαρίνης

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στο ακρωτήριο Αγίου Φωκά (θαλάσσια περιοχή και ιερό Βρισιγενούς Διονύσου)
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ
Βρίσας
Άγιος Φωκάς
Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος στο Ξηρόκαστρο Καλλονής (ερείπια αρχαίου οικισμού)
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Καλλονής

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στον Άγιο Παύλο (οικισμός πρώιμης εποχής Χαλκού)
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ
Βασιλικών
Άγιος Παύλος
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Λείψανα αρχαίου υδραγωγείου στη Λάρσο- Λαρισαίες Πέτρες
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Μόριας

Συστήματα Ύδρευσης
Αρχαιολογικές Θέσεις