Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/31969/1651/10-7-1996 - ΦΕΚ 644/Β/30-7-1996
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη περιοχής κοιλάδας των ποταμών Αώου - Βοϊδομάτη από την Κόνιτσα μέχρι τη Μεσογέφυρα/ Σαραντάπορο/σύνορα Ελλάδος - Αλβανίας ως αρχαιολογικού χώρου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως αρχαιολογικό χώρο την περιοχή που συμπεριλαμβάνει την κοιλάδα των ποταμών Αώου - Βοϊδομάτη και τα πρανή των πέριξ βουνών και λοφοσειρών, για λόγους προστασίας σημαντικών αρχαιολογικών θέσεων που διασώζονται εκεί. Η κηρυσσόμενη περιοχή καταλαμβάνει έκταση 72.000 τ.μ. που εκτείνεται εκατέρωθεν του ποταμού Αώου, από την έξοδό του από την χαράδρα μέχρι την συμβολή του με τον Βοϊδομάτη, και απ' εκεί ως την συμβολή του με τον ποταμό Σαραντάπορο, που αποτελεί και το σύνορο της Ελλάδος με την Αλβανία και περιλαμβάνει τις παρακάτω θέσεις:
1. Μεσογέφυρα: Στο λόφο που βρίσκεται ακριβώς στα σύνορα με την Αλβανία, στη συμβολή των ποταμών Αώου / Σαρανταπόρου σώζονται λείψανα αρχαίου φρουρίου 3ου - 1ου αι. π.Χ.
2. Μπουραζάνι: Υπάρχουν αρχαιολογικές ενδείξεις του 9ου-7ου αι. π.Χ.
3-4. Δυτικά πρανή της κοιλάδας Αώου - Βοϊδομάτη: Υπάρχουν αρχαιολογικές ενδείξεις του 9ου-7ου αι. π.Χ. και ενδείξεις εγκατάστασης της Πρώϊμης Εποχής του Σιδήρου (ΠΕΣ).
5. Μετόχι Λιατοβουνίου, περιφ. Δήμου Κόνιτσας: Υπάρχουν αρχαιολογικές ενδείξεις της Πρώϊμης Εποχής του Σιδήρου (ΠΕΣ).
6. Λιατοβούνι, θέση 'Αγιος Αθανάσιος, κτημ. περίφ. Κόνιτσας: Σώζεται νεκροταφείο της ΥΕΧ - ΠΕΣ με συνέχεια μέχρι τον 4ο αι. π.Χ. και αρχαία οικιστικά λείψανα.
7. Κοινότητα Αετόπετρας, θέση Παναγιά (αγρός Νούτσου): Σώζονται οικιστικά λείψανα 5ου - 7ου αι. μ.Χ.
8 -9. Κοινότητα Ηλιορράχης, θέση Αγία Τριάδα και θέση Μπίχλη: Υπάρχουν αρχαιολογικές ενδείξεις της ΠΕΣ.
10-11. Θέση Παλαιογορίτσα Δήμου Κόνιτσας: Υπάρχουν αρχαιολογικές ενδείξεις ΠΕΣ και Ιστορικών Χρόνων.
12. Θέση Γεωργική Σχολή Δήμου Κόνιτσας: Υπάρχουν αρχαιολογικές ενδείξεις ΠΕΣ και Ιστορικών Χρόνων.
13. Θέση Κάστρο Δήμου Κόνιτσας: Σώζονται λείψανα βυζαντινού φρουρίου με νεότερες φάσεις και προσθήκες της εποχής Αλή Πασά.
14. Θέση Ζιάβισκο Δήμου Κόνιτσας: Υπάρχουν αρχαιολογικές ενδείξεις 2ου αι. π.Χ. και 4-6ου μ.Χ.
15. Κοινότητα Καλλιθέας - θέση 'Αγιος Κωνσταντίνος: Υπάρχουν αρχαιολογικές ενδείξεις ΠΕΣ.
16. Κοινότητα Καλλιθέας - θέση 'Αγιος Αθανάσιος: Υπάρχουν αρχαιολογικές ενδείξεις ΠΕΣ.
17. Κοινότητα Κλειδωνιάς - θέση Καλύβια: Υπάρχουν αρχαιολογικές ενδείξεις 3ου αι. π.Χ.
18. Γέφυρα Βοϊδομάτη, βραχοσκεπή "Μπόϊλα": Σώζονται λείψανα της Μέσης και Ανώτερης Παλαιολιθικής.

Η παραπάνω περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο απόσπασμα Φ.Χ. Γ.Υ.Σ. 1:50.000 και ορίζεται με τα σημεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, -Α που αντιστοιχούν στον ακόλουθο πίνακα συντεταγμένων:

ΖΕΥΓΗ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
Φ=40 15΄ λ= 3 15΄ Προβολή ΗΑΤΤ
Χ Ψ
Α 12207.25 -19253.13
Β 15500.27 -22466.80
Γ 24195.96 -20131.01
Δ 24205.76 -23202.66
Ε 17930.24 -27735.06
ΣΤ 13589.90 -27744.08
Ζ 9808.64 -19904.25

ΚΝ 5351/32
Ν 1127/81
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 12-05-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος κοιλάδας ποταμών Αώου - Βοϊδομάτη (από την Κόνιτσα μέχρι την Μεσογέφυρα / Σαραντάπορο / σύνορα Ελλάδος - Αλβανίας)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Κονίτσης

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος κοιλάδας ποταμών Αώου - Βοϊδομάτη (από την Κόνιτσα μέχρι την Μεσογέφυρα / Σαραντάπορο / σύνορα Ελλάδος - Αλβανίας)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Αετοπέτρας Κονίτσης

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος κοιλάδας ποταμών Αώου - Βοϊδομάτη (από την Κόνιτσα μέχρι την Μεσογέφυρα / Σαραντάπορο / σύνορα Ελλάδος - Αλβανίας)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Ηλιορράχης

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος κοιλάδας ποταμών Αώου - Βοϊδομάτη (από την Κόνιτσα μέχρι την Μεσογέφυρα / Σαραντάπορο / σύνορα Ελλάδος - Αλβανίας)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Καλλιθέας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος κοιλάδας ποταμών Αώου - Βοϊδομάτη (από την Κόνιτσα μέχρι την Μεσογέφυρα / Σαραντάπορο / σύνορα Ελλάδος - Αλβανίας)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Κλειδωνιάς
Καλύβια
Αρχαιολογικές Θέσεις