Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 1451/94/9-2-1952 - ΦΕΚ 42/Β/22-2-1952
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού ως ιστορικού διατηρητέου Μνημείου.
Κείμενο
''Χαρακτηρίζομεν ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία:
α) Τον εν Τσαριτσάνη υπάρχοντα Πύργο του 18ου αιώνος, ιδιοκτησίας Λάζαρου Μαμτζουρίδου.
β) τον εν Τσαριτσάνη υπάρχοντα Πύργο του 18ου αιώνος, ιδιοκτησίας Σοφ. Βουγιάζα."

ΚΝ 5351/1932.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 17-10-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Πύργος Λάζαρου Μαμτζουρίδου στην Τσαρίτσανη, ιδ. Λάζαρου Μαμτζουρίδου
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ
Τσαριτσάνης
Τσαρίτσανη
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι
Πύργος στην Τσαρίτσανη, ιδ. Σοφ. Βουγιάζα
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ
Τσαριτσάνης
Τσαρίτσανη
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι