Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ Α/Φ31/4749/521/26-1-1977 - ΦΕΚ 109/Β/18-2-1977
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού των τριών Πύργων της Τσαριτσάνης ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων.
Κείμενο
''Χαρακτηρίζομεν ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία τα κάτωθι κτίρια και ναούς της Κοινότητος Τσαριτσάνης Λαρίσης, λόγω του ιδιαιτέρου ιστορικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντός των:
α) Τον Πύργον του Τσαρμαζάχου.
β) Τον Ι. Ναόν Αγ. Νικολάου ανεγερθέντος κατά τα τέλη του 17ου αιώνος ή τάς αρχάς του 18ου.
γ) τον Ι. Ναόν Αγίου Παντελεήμονος ανεγερθέντος το έτος 1602".

Κ ΚΝ 5351/1932.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 09-11-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίου Νικολάου στην Τσαρίτσανη
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ
Τσαριτσάνης
Τσαρίτσανη
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Παντελεήμονος στην Τσαρίτσανη
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ
Τσαριτσάνης
Τσαρίτσανη
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Πύργος Τσαρμαζάχου στην Τσαρίτσανη
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ
Τσαριτσάνης
Τσαρίτσανη
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι