Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ39/ΚΗΡ/36873/1289/13-9-1999 - ΦΕΚ 1852/Β/6-10-1999
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός Ιερών Ναών Μητροπόλεως Μηθύμνης Νομού Λέσβου ως μνημεία χρήζοντα κρατικής προστασίας.
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε τους κάτωθι Ιερούς Ναούς Μητροπόλεως Μηθύμνης νομού Λέσβου ως μνημεία χρήζοντα ειδικής κρατικής προστασίας, με περιβάλλοντα χώρο 50 μ.:
1. Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ανεμότιας.
Ο ναός ιδρύθηκε το 1885. Αποτελεί ξεχωριστό δείγμα τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής με τοξωτή οροφή στο κεντρικό κλίτος και ευθύγραμμο νάρθηκα-προστώο, παρουσιάζει χαρακτηριστικά στοιχεία εκλεκτικισμού τόσο στις αρχιτεκτονικές λύσεις που υιοθετήθηκαν όσο και στον εξωτερικό και εσωτερικό διάκοσμο και διαθέτει αξιόλογο λίθινο τέμπλο, ξυλόγλυπτο επισκοπικό θρόνο και φορητές εικόνες του 18ου αι.
2. Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Άντισσας.
Ο ναός ιδρύθηκε το 1843. Αποτελεί ξεχωριστό δείγμα τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής με τοξωτή οροφή στο κεντρικό κλίτος και ευθύγραμμο νάρθηκα- προστώο σχήματος Π, παρουσιάζει χαρακτηριστικά μπαρόκ στοιχεία και διαθέτει ενδιαφέρον ξύλινο επιζωγραφισμένο τέμπλο.
3. Ιερός Ναός Ταξιαρχών Βατούσας.
Ο ναός ιδρύθηκε το 1836. Πρόκειται για κοιμητηριακό ναό, ξεχωριστό δείγμα τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής με άφθονα στοιχεία μπαρόκ και αξιόλογα δείγματα λαϊκής ζωγραφικής στην οροφή του κεντρικού κλίτους και το τέμπλο.
4. Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Βατούσσας.
Ο ναός ιδρύθηκε το 1850. Αποτελεί ξεχωριστό δείγμα τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής με τοξωτή οροφή στο κεντρικό κλίτος, νάρθηκα- προστώο σχήματος Π και φωταγωγό, φέρει ενδιαφέροντα εκλεκτικιστικά στοιχεία στον εσωτερικό γύψινο διάκοσμο και διαθέτει αξιόλογο ξυλόγλυπτο τέμπλο, επιχρυσωμένο- επιζωγραφισμένο, στις όψεις του οποίου σώζονται μοντέλα της κατασκευής του.
5. Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Κάπης.
Ο ναός ιδρύθηκε το 1875. Αποτελεί ξεχωριστό δείγμα τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής με στοιχεία εκλεκτικισμού στον εσωτερικό γύψινο διάκοσμο και διαθέτει αξιόλογο ξυλόγλυπτο τέμπλο.
6. Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Κεραμίου.
Ο ναός ιδρύθηκε το 1899. Αποτελεί ξεχωριστό δείγμα ξυλόστεγης βασιλικής με τοξωτή οροφή στο κεντρικό κλίτος και νάρθηκα-προστώο σχήματος Π. Φέρει ενδιαφέροντα μπαρόκ στοιχεία στο εσωτερικό και διαθέτει αξιόλογη ξύλινη οροφή με επιζωγραφισμένες ροζέτες κοσμικού χαρακτήρα και επιζωγραφισμένο ξύλινο τέμπλο. Στις όψεις του είναι ενσωματωμένα αρχαία μέλη.
7. Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονα Μηθύμνης.
Ο ναός ιδρύθηκε το 1844. Αποτελεί ξεχωριστό δείγμα τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής με τοξωτή οροφή στο κεντρικό κλίτος. Διαθέτει αξιόλογο ξύλινο τέμπλο με ανάγλυφο γύψινο διάκοσμο, επιζωγραφισμένο, ενώ στις όψεις του είναι ενσωματωμένα αρχαία μέλη και επιγραφές.
8. Ιερός Ναός Αγίας Κυριακής Μηθύμνης.
Ο ναός ιδρύθηκε το 1850. Αποτελεί ξεχωριστό δείγμα τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής με τοξωτή οροφή στο κεντρικό κλίτος. Παρουσιάζει στον εσωτερικό γύψινο διάκοσμο στοιχεία εκλεκτικισμού και διαθέτει αξιόλογο ξύλινο τέμπλο με ανάγλυφο γύψινο διάκοσμο επιζωγραφισμένο.
9. Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Πτερούντας.
Ο ναός ιδρύθηκε το 1860. Αποτελεί ξεχωριστό δείγμα τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής με τοξωτή οροφή στο κεντρικό κλίτος. Φέρει ενδιαφέροντα εκλεκτικιστικά στοιχεία στον εσωτερικό γύψινο διάκοσμο και διαθέτει εξιόλογο ξύλινο επιζωγραφισμένο τέμπλο.
10. Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Ρεύματος.
Ο ναός ιδρύθηκε το 1880. Αποτελεί ξεχωριστό δείγμα τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής με τοξωτή οροφή στο κεντρικό κλίτος, φέρει ενδιαφέροντα στοιχεία εκλεκτικισμού στον εσωτερικό γύψινο διάκοσμο, διασώζει τα "καφασωτά" στην είσοδο του γυναικωνίτη και διαθέτει αξιόλογο ξυλόγλυπτο τέμπλο, άμβωνα και επισκοπικό θρόνο, ενώ στον περίβολο είναι ενσωματωμένα αρχαία μέλη.
11. Ιερός Ναός Γεωργίου Σκαλοχωρίου
Ο ναός ιδρύθηκε το 1851. Αποτελεί ξεχωριστό δείγμα τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής με τοξωτή οροφή στο κεντρικό κλίτος, φέρει ενδιαφέροντα στοιχεία εκλεκτικισμού στον εσωτερικό διάκοσμο και διαθέτει ξυλόγλυπτο τέμπλο, μερικώς επιχρωματισμένο, επιχρυσωμένο και αξιόλογο ξυλόγλυπτο θρόνο του 1757.
12. Ιερός Ναός Αγίας Φωτεινής Συκαμινέας.
Ο ναός ιδρύθηκε το 1860. Αποτελεί ξεχωριστό δείγμα τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής με τοξωτή οροφή στο κεντρικό κλίτος, φέρει ενδιαφέροντα στοιχεία εκλεκτικισμού στον εσωτερικό διάκοσμο και αξιόλογο ξύλινο τέμπλο με ανάγλυφο γύψινο διάκοσμο, επιζωγραφισμένο.
13. Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Σκουτάρου
Ο ναός ιδρύθηκε το 1861-1867. Αποτελεί ξεχωριστό δείγμα τρίκλιτης ξυλόστεγης μεταβυζαντινής βασιλικής με τοξωτή οροφή στο κεντρικό κλίτος, φέρει στοιχεία εκλεκτικισμού στον εσωτερικό διάκοσμο και διαθέτει ενδιαφέρον ξυλόγλυπτο τέμπλο, μερικώς επιχρισμένο.
14. Ιερός Ναός Ταξιαρχών Φίλιας.
Ο ναός ιδρύθηκε το 1836. Αποτελεί ξεχωριστό δείγμα τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής με τοξωτή οροφή στο κεντρικό κλίτος, φέρει στοιχεία εκλεκτικισμού στον εσωτερικό διάκοσμο και διαθέτει ξύλινο τέμπλο μερικώς επιζωγραφισμένο.
15. Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Χιδήρων.
Ο ναός ιδρύθηκε το 1905. Αποτελεί ξεχωριστό δείγμα τρίκλιτης ξυλόστεγης μεταβυζαντινής βασιλικής με τοξωτή οροφή στο κεντρικό.
16. Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Βαφειού.
Ο ναός ιδρύθηκε το 1868. Αποτελεί ξεχωριστό δείγμα τρίκλιτης ξυλόστεγης μεταβυζαντινής βασιλικής με επίπεδη οροφή, παρουσιάζει ενδιαφέροντα μπαρόκ στοιχεία στον εσωτερικό διάκοσμο, φέρει ξύλινη οροφή με στοιχεία κοσμικού χαρακτήρα και διαθέτει ξύλινο επιζωγραφισμένο τέμπλο.

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Διόρθωση Σφαλμάτων: ΦΕΚ 505/Β/7-4-2000. Οι διορθώσεις έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο κήρυξης.
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίας Κυριακής στη Μήθυμνα
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΗΘΥΜΝΑΣ
Μηθύμνης
Μήθυμνα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίας Παρασκευής στην Άντισσα
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ
Αντίσσης
Άντισσα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίας Παρασκευής στον Βαφειό
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΗΘΥΜΝΑΣ
Μηθύμνης
Βαφειός
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίας Φωτεινής στη Συκαμινέα
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΗΘΥΜΝΑΣ
Συκαμινέας
Συκαμινέα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου στην Κάπη
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ
Κάπης
Κάπη
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου στο Κεράμι
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Κεραμίου
Κεράμιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου στο Σκαλοχώρι
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Σκαλοχωρίου
Σκαλοχώριον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Ιωάννη στο Ρεύμα
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ
Βατούσσης
Ρεύμα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Ιωάννη στον Πτερούντα
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ
Πτερούντος
Πτερούντα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Παντελεήμονα στη Μήθυμνα
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΗΘΥΜΝΑΣ
Μηθύμνης
Μήθυμνα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου στα Χίδηρα
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ
Χιδήρων
Χίδηρα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου στη Βατούσσα
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ
Βατούσσης
Βατούσσα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Σκούταρο
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΕΤΡΑΣ
Σκουτάρου
Σκουτάρος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Ταξιαρχών στη Βατούσσα
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ
Βατούσσης
Βατούσσα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Ταξιαρχών στη Φίλια
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Φίλιας
Φίλια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι