Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/48503/1006/12-11-1993 - ΦΕΚ 886/Β/6-12-1993
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Χαρακτηρίζεται ο Ι. Ν. Γεννήσεως της Θεοτόκου (Παναγία Βριζόστι) στο Δομένικο Ελασσόνας, ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, με ζώνη προστασίας ακτίνας χιλίων (1000) μέτρων. Πρόκειται για μονόχωρο ναό που περιβάλλεται από περίστωο στις τρεις πλευρές του εκτός από την ανατολική και διασώζει αξιόλογες τοιχογραφίες του 16ου και του 17ου αιώνα".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Γεννήσεως Θεοτόκου (Παναγία Βριζόστι) στο Δομένικο
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΠΟΤΑΜΙΑΣ
Δομενίκου
Δομένικον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι