Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ340/12075/230/3-5-1994 - ΦΕΚ 373/Β/19-5-1994
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός του Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης στο Ν. Ρύσιο Θεσ/ωίκης ως μνημείου "χρήζοντος ειδικής κρατικής προστασίας".
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε τον Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης στον Ν. Ρύσιο Θεσ/νίκης και τον περιβάλλοντα χώρο του, που ορίζεται από τον παλιό αυλόγυρο της εκκλησίας,ως μνημείο "χρήζον ειδικής κρατικής προστασίας".
Ο ναός είναι μικρή τρίκλιτη βασιλική. Από ανάγλυφη επιγραφή που σώζεται πάνω από το υπέρθυρο της κυρίας εισόδου χρονολογείται στο 1874.
Η απόφαση αυτή η οποία δεν προκαλεί δαπάνη για το δημόσιο, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως."

Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 25-07-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΡΜΗΣ
ΘΕΡΜΗΣ
Νέου Ρυσίου
Νέον Ρύσιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι