Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/56365/2588/1-6-2011 - ΦΕΚ 162/ΑΑΠ/17-6-2011
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη - οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου στη θέση «Προμαχώνας» (Topolnica), Δήμου Σιντικής, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Κείμενο
Κηρύσσουμε - οριοθετούμε, βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 3028/2002, ως αρχαιολογικό χώρο τη θέση «Προμαχώνας» (Topolnica), Δήμου Σιντικής, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την αποτελεσματικότερη προστασία των καταλοίπων του νεολιθικού οικισμού που έχει αποκαλυφθεί στην περιοχή κατόπιν πολυετούς επιστημονικής ανασκαφικής έρευνας. Ο αρχαιολογικός χώρος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3,.,12, 1, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα φύλλου χάρτου Γ.Υ.Σ., κλίμακας 1:5.000, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση. Τα σημεία που οριοθετούν τον ανωτέρω αρχαιολογικό χώρο αντιστοιχούν στα ζεύγη συντεταγμένων που παρατίθενται στον συνημμένο στην απόφαση πίνακα συντεταγμένων.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 13-09-2012
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση «Προμαχώνας» (Topolnica), Δήμου Σιντικής, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΜΑΧΩΝΟΣ
Προμαχώνος
Προμαχών
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα