Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4700 π.ε./9785/3-2-1998 - ΦΕΚ 228/Β/11-3-1998
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιρίου του παλαιού Κουκουλόσπιτου στην Κοινότητα Μεταξάδων του Ν.Έβρου, ιδιοκτησίας της Κοινότητας και ορισμός ζώνης προστασίας στα όρια ιδιοκτησίας.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/50, το κτίριο του "Κουκουλόσπιτου" στην κοινότητα Μεταξάδων ν. Έβρου, ιδιοκτησίας της κοινότητας, διότι διατηρεί χαρακτηριστικά, τυπολογικά, μορφολογικά και κατασκευαστικά στοιχεία κατοικίας αλλά και επαγγελματοβιομηχανικών κτιρίων της περιοχής (κουκουλόσπιτα) και είναι σημαντικό για τη μελέτη της αρχιτεκτονικής. Για την ανάδειξη και προβολή του μνημείου ορίζεται ζώνη προστασίας ο περιβάλλων του χώρος στα όρια της ιδιοκτησίας και με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΑ σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα :

α/α χ ψ
Α 95.83 492.43
Β 91.39 482.31
Γ 73.91 483.27
Δ 82.48 459.47
Ε 89.17 462.64
Ζ 99.58 451.28
Η 106.08 457.49
Θ 112.02 464.01
Ι 108.36 475.78
Κ 108.76 491.36
Λ 101.53 488.67
Μ 93.61 486.12
Ν 92.26 482.45
Ξ 95.30 473.88
Ο 105.37 477.25

Ν 1469/1950.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 12-10-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κουκουλόσπιτο με αρ. 170 στους Μεταξάδες, ιδ. της κοινότητας
ΕΒΡΟΥ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ
Μεταξάδων
Μεταξάδες
Αγροτική Οικονομία