Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ33/41288/1825/19-4-2011 - ΦΕΚ 111/ΑΑΠ/27-5-2011
Τίτλος ΦΕΚ Έγκριση οριστικής οριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου της Στρογγυλής, Δημοτικής Ενότητας Αμβρακικού, Δ. Αρταίων, Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
Κείμενο
Την έγκριση της οριστικής οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου της Στρογγυλής, Δημοτικής Ενότητας Αμβρακικού, Δήμου Αρταίων Νομού Άρτας, για λόγους προστασίας των σημαντικών αρχαιοτήτων διαφόρων εποχών που σώζονται στην περιοχή και συγκεκριμένα: του λόφου Ποδαρούλι, στον οποίο εντοπίζεται ο αρχαιολογικός χώρος της Στρογγυλής, και τους πρόποδες αυτού, καθώς και της πεδινής έκτασης γύρω από αυτόν, στην οποία εντοπίζονται τα κατάλοιπα συγκροτήματος της ρωμαϊκής εποχής. Τα συγκεκριμένα όρια, σημειώνονται με ενιαία γραμμή στο τοπογραφικό διάγραμμα, που αποτελεί απόσπασμα του χάρτη της ΓΥΣ 1/5000 και στον πίνακα συντεταγμένων, που συνοδεύουν την παρούσα, και ορίζονται από τα σημεία: Α1 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18), Α2 (19, 20), A3 (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30), A4 (31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38), Α5 (39), Α6, Α7, Α1.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 05-09-2012
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος της Στρογγυλής, Δημοτικής Ενότητας Αμβρακικού, Δ. Αρταίων, Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ
Στρογγυλής
Στρογγυλή
Αρχαιολογικές Θέσεις