Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΑΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/66776/3382/11-8-2005 - ΦΕΚ 1236/Β/1-9-2005
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου της περιοχής "Άγιοι Απόστολοι - Χρυσή Ακτή Χανίων", περιφερείας Δήμου Νέας Κυδωνίας Ν. Χανίων.
Κείμενο
Κηρύσσουμε ως αρχαιολογικό χώρο την περιοχή "Άγιοι Απόστολοι - Χρυσή Ακτή Χανίων" περιφερείας Δήμου Νέας Κυδωνίας Ν. Χανίων. Ο αρχαιολογικός χώρος σημειώνεται επί του αποσπάσματος φ.χ. Γ.Υ.Σ., κλ.1:5000, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση, οριοθετούμενος από τη γραμμή που ενώνει τα σημεία 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - ακτογραμμή - 1. Τα παραπάνω σημεία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, οι οποίες σημειώνονται σε συνημμένο στην παρούσα απόφαση πίνακα.
Στην περιοχή του ως άνω κηρυσσόμενου αρχαιολογικού χώρου περιλαμβάνονται οι τρεις χερσόνησοι από τη δυτική παραλία των Αγίων Αποστόλων μέχρι και την παραλία της Χρυσής Ακτής.Η οριοθετούμενη περιοχή, πέραν των άλλων χαρακτηριστικών που συγκεντρώνει (ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, ιδιαίτερο γεωλογικό ενδιαφέρον, νεώτερες ιστορικές μνήμες), έχει αποδώσει σημαντικές αρχαιότητες. Συγκεκριμένα, έχουν εντοπισθεί ίχνη μινωικής εγκατάστασης, αρχαιολογικά στρώματα ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου, κατάλοιπα παλαιοχριστιανικής βασιλικής, ο ναΐσκος των Αγ. Αποστόλων, καθώς και αρχαία λατομεία.


ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ-ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
ΚΗΡΥΞΗ


ΣΗΜΕΙΟ ΔIΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ AΠOΣTAΣH ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Χ Ψ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
α/α 1:5000 1:50.000 [m] [m] ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]
1 8497/8 ΧΑΝΙΑ 800,0 29029,4 1-2 117,18 ΘΑΛΑΣΣΑ
2 8497/8 ΧΑΝΙΑ 896,0 28962,2 2-3 496,02
3 8497/8 ΧΑΝΙΑ 1392,0 28966,7 3-4 141,01
4 8497/8 ΧΑΝΙΑ 1440,8 29099,0 4-5 107,02
5 8497/8 ΧΑΝΙΑ 1547,8 29101,0 5-6 94,11
6 8497/8 ΧΑΝΙΑ 1627,4 29050,8 6-7 335,27
7 8497/8 ΧΑΝΙΑ 1950,2 28960,2 7-8 46,52
8 8497/8 ΧΑΝΙΑ 1975,1 28999,5 8 ΘΑΛΑΣΣΑ
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 17-09-2009
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος η περιοχή "Άγιοι Απόστολοι - Χρυσή Ακτή Χανίων", περιφερείας Δήμου Νέας Κυδωνίας Ν. Χανίων.
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
Αγίας Μαρίνης

Εγκαταστάσεις Εξόρυξης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί