Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/51746/3182/8-11-1999 - ΦΕΚ 2114/Β/6-12-1999
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Κηρύσσεται ως αρχαιολογικός χώρος η περιοχή Λευκού Καρπάθου, όπως σημειώνεται στον συνημμένο χάρτη κλίμακας 1:25.000 (λόγω ελλείψεως χάρτου Γ.Υ.Σ. 1:5.000), που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και ορίζεται από νότια από την κοίτη του ποταμού Ποτάλι μέχρι την κορυφή Καλολίμνη, από ανατολικά από την κορυφογραμμή του όρους Καλολίμνη, από βόρεια από την κοίτη του χειμάρρου που εκβάλλει στον κόλπο των Λαρών και από βορειοδυτικά -δυτικά από την ακτογραμμή, συμπεριλαμβανομένης και της νησίδας Σώκαστρο, προκειμένου να προστατευθούν οι αρχαιότητες της περιοχής:
1. Νησίδα Σώκαστρο: οικισμός βυζαντινών-μεσαιωνικών χρόνων.
2. Γυαλού Χωράφι: παλαιοχριστιανικός λουτρώνας.
3. Παλαιοχριστιανική Βασιλική Λευκού.
4. Παλαιοχριστιανική Βασιλική Γυαλοχωραφίτισσας.
5. Μουτσούνα: προϊστορική θέση.
6. Χειρότρυπες: λαξευτοί θαλαμοειδείς τάφοι.
7. Πελεκητό: θέση ελληνιστικών χρόνων, παραδοσιακή εποχική αγροτική εγκατάσταση.
8. Ρια του Λευκού: υπόγεια δεξαμενή ρωμαϊκών χρόνων.
9. Ρίζες: εγκατάσταση ρωμαϊκών χρόνων.
10. Αουροί, Μανδράκι: θέση προϊστορικών, ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων.
11. Σκάμνος: θέση προϊστορικών, ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων.
12. Άγιος Γεώργιος: πεντάτρουλος βυζαντινός ναός.
13. Κάστρο Λευκού: αρχαίος οχυρωματικός πύργος, δεξαμενές.
14. Άγιος Ανδρέας στις Μισάθες: σταυροειδής βυζαντινός ναός.
15. Καλολίμνη: βυζαντινό ναΰδριο Αγίου Ανδρέα".

ΚΝ 5351/1932
Ν 1127/1981
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Λευκού Καρπάθου
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Μεσοχωρίου
Λευκός
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι