Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/40915/2094/18-8-2000 - ΦΕΚ 1117/Β/8-9-2000
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου της ευρύτερης περιοχής Αρκάσας Καρπάθου.
Κείμενο
"Κηρύσσεται ως αρχαιολογικός χώρος η ευρύτερη περιοχή Αρκάσας Καρπάθου, όπως οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή 1, 2, 3, 4, ....., 73, 74, 75, 76, ακτογραμμή και 1, όπως αυτή σημειώνεται στα αποσπάσματα των υπ' αριθ. 9708/4, 9709/3, 9709/1 φύλλων χάρτου Γ.Υ.Σ., κλίμακας 1:5000, που συνοδεύουν την παρούσα Απόφαση, για την αποτελεσματικότερη προστασία των εντοπισμένων αρχαιοτήτων:
1) Χερσόνησος Λεφτόπορου: προϊστορική εγκατάσταση,
2) παραλία Αγίου Νικολάου: παλαιοχριστιανικός οικισμός,
3) Παλαιοχριστιανικές βασιλικές Αγίας Αναστασίας και Πρεσβυτέρου Αλύπου,
4) Παλαιοχριστιανική βασιλική Πρεσβυτέρου Ευχάριστου στη θέση Άγιος Κωνσταντίνος,
5) Ακρόπολη Παλαιοκάστρου,
6) Παλαιοχριστιανική Βασιλική Ταξιάρχου,
7) Βωνιές: τάφος Ύστερης Εποχής του Χαλκού,
8) Ύψωμα Καουρί και Ανάβλοχος,
9) θέσεις "Ασωμάτων το Κεφάλι": μινωική εγκατάσταση,
10) "του Σακέλη τα Κρεμά": μινωική εγκατάσταση,
11) Σπήλαιο Καμαρούχα: νεολιθική θέση και
12) Φοινίκι: προϊστορική θέση.
Τα σημεία που οριοθετούν τον κηρυσσόμενο αρχαιολογικό χώρο Αρκάσας Καρπάθου αντιστοιχούν στα ζεύγη συντεταγμένων που παρατίθενται στον συνημμένο πίνακα συντεταγμένων:

ΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧ. ΧΩΡΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΚΑΣΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠOΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1:5000 1:50.000 [m] [m] ΣΗMEΙA ΑΠΟΣΤΑΣΗ

1 9708,4 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 11964,0 -32124,6 1-2 52,70
2 9708,4 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 12002,2 -32160,9 2-3 43,20
3 9708,4 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 12002,2 -32204,1 3-4 85,22
4 9708,4 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 12038,5 -32281,2 4-5 209,71
5 9708,4 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 12183,3 -32432,9 5-6 40,82
6 9708,4 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 12213,1 -32405 6-7 162,20
7 9708,4 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 12359,8 -32474,2 7-8 47,58
8 9708,4 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 12397,6 -32445,3 8-9 31,95
9 9708,4 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 12424,4 -32462,7 9-10 65,78
10 9708,4 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 12465,7 -32411,5 10-11 43,98
11 9708,4 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 12498,5 -32382,2 11-12 164,66
12 9708,4 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 12663,1 -32386,6 12-13 177,81
13 9708,4 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 12795,4 -32267,8 13-14 131,38
14 9708,4 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 12909,8 -32332,4 14-15 78,63
15 9708,4 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 12987,8 -32322,5 15-16 132,87
16 9708,4 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 13108,2 -32266,3 16-17 30,37
17 9708,4 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 13138,5 -32268,3 17-18 28,57
18 9708,4 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 13128,6 -32295,1 18-19 33,30
19 9708,4 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 13148,9 -32321,5 19-20 41,07
20 9708,4 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 13189,2 -32329,4 20-21 70,50
21 9708,4 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 13249,4 -32292,7 21-22 93,72
22 9708,4 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 13338,9 -32320,5 22-23 215,20
23 9709,3 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 13527,9 -32217,6 23-24 66,35
24 9709,3 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 13589,2 -32243 24-25 133,51
25 9709,3 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 13717,1 -32204,7 25-26 109,67
26 9709,3 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 13763,0 -32105,1 26-27 29,00
27 9709,3 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 13736,6 -32093,1 27-28 247,72
28 9709,3 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 13836,7 -31866,5 28-29 70,73
29 9709,3 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 13902,9 -31841,6 29-30 64,83
30 9709,3 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 13922,8 -31779,9 30-31 262,77
31 9709,3 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 14104,1 -31589,7 31-32 159,32
32 9709,3 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 14231,1 -31493,5 32-33 36,88
33 9709,3 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 14228,6 -31456,7 33-34 194,42
34 9709,3 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 14357,1 -31310,8 34-35 21,79
35 9709,3 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 14373,0 -31325,7 35-36 242,85
36 9709,3 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 14509,0 -31124,5 36-37 39,11
37 9709,3 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 14487,1 -31092,1 37-38 88,44
38 9709,3 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 14555,8 -31036,4 38-39 61,87
39 9709,3 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 14558,8 -30974,6 39-40 109,00
40 9709,3 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 14645,4 -30908,4 40-41 75,94
41 9709,3 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 14685,8 -30844,1 41-42 187,77
42 9709,1 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 14567,6 -30698,2 42-43 159,45
43 9709,1 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 14411,8 -30664,3 43-44 184,93
44 9709,1 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 14227,5 -30679,6 44-45 271,84
45 9709,1 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 14019,4 -30504,7 45-46 88,85
46 9709,1 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 14026,0 -30416,1 46-47 83,73
47 9709,1 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 14064,8 -30341,9 47-48 397,67
48 9709,1 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 14000,3 -29949,5 48-49 122,42
49 9709,1 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 13893,7 -30009,7 49-50 46,89
50 9709,1 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 13850,4 -29991,7 50-51 136,41
51 9709,1 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 13851,9 -29855,3 51-52 289,54
52 9709,1 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 14005,4 -29609,8 52-53 73,24
53 9709,1 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 14078,1 -29600,9 53-54 72,38
54 9709,1 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 14093,6 -29530,2 54-55 90,13
55 9709,1 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 14182,8 -29517,3 55-56 43,69
56 9709,1 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 14202,7 -29478,4 56-57 40,79
57 9709,1 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 14165,4 -29494,9 57-58 111,17
58 9709,1 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 14095,2 -29408,7 58-59 93,38
59 9709,1 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 14012,0 -29366,3 59-60 95,15
60 9709,1 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 14068,3 -29289,6 60-61 127,74
61 9709,1 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 13995,7 -29184,5 61-62 128,43
62 9709,1 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 13968,4 -29059 62-63 47,82
63 9709,1 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 13920,6 -29057,5 63-64 137,70
64 9709,1 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 13906,7 -28920,5 64-65 55,99
65 9709,1 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 13944,5 -28879,2 65-66 171,69
66 9709,1 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 13854,0 -28733,3 66-67 162,57
67 9709,1 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 13904,9 -28578,9 67-68 130,42
68 9709,1 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 14014,5 -28508,2 68-69 232,69
69 9709,1 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 14165,9 -28331,5 69-70 59,66
70 9709,1 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 14191,9 -28277,8 70-71 335,75
71 9709,1 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 13861,2 -28219,8 71-72 179,02
72 9709,1 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 13700,9 -28140,1 72-73 105,50
73 9709,1 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 13658,5 -28236,7 73-74 84,70
74 9709,1 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 13575,8 -28255 74-75 40,25
75 9709,1 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 13558,4 -28218,7 75-76 210,90
76 9709,1 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 13353,2 -28267,4

ΚΝ 5351/1932
Ν 1127/1981
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 27-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος ευρύτερης περιοχής Αρκάσας Καρπάθου
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Αρκάσας

Φυσικοί Χώροι
Συστήματα Ύδρευσης
Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι