Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΜΑΘ/8019/29-11-1999 - ΦΕΚ 900/Δ/15-12-1999
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων κτιρίων, αρχιτεκτονικών και πολεοδομικών στοιχείων του παραδοσιακού οικισμού της Άνω Πόλης της Θεσσαλονίκης και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης, κανονισμός προστασίας και χρήσεις των κτιρίων αυτών.
Κείμενο
"Ι. Χαρακτηρίζουμε ως διατηρητέα κτίρια, αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά στοιχεία (περιφράξεις, μαντρότοιχους, πεζούλια, σκαλοπάτια, δέντρα, βράχια, αδιέξοδα κλπ.) που βρίσκονται στον παραδοσιακό οικισμό της Άνω Πόλης της Θεσσαλονίκης, όπως φαίνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000, που θεωρήθηκε από τη Δ/νση Πολιτισμού του ΥΜΑΘ και που σε σμίκρυνση αντίτυπό του δημοσιεύεται με την απόφαση αυτή, κατά κατηγορία διατήρησης, κατά οδό, αριθμό και οικοδομικό τετράγωνο. Τα κτίρια αποτελούν αξιόλογες μαρτυρίες της λαϊκής αρχιτεκτονικής του ιστορικού οικισμού της Άνω Πόλης της Θεσσαλονίκης και αναδεικνύουν τον περιβάλλοντα χώρο των βυζαντινών μνημείων, διατηρώντας την αισθητική εικόνα της παραδοσιακή γειτονιάς, ενώ τα αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά στοιχεία χαρακτηρίζουν τον παλαιό πολεοδομικό ιστό και αναδεικνύουν την παραδοσιακή ατμόσφαιρα του οικισμού, που συνορεύει με το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, και
ΙΙ. Καθορίζουμε ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης και κανονισμό προστασίας και χρήσεις κτιρίων αυτών, ως εξής:
Α. Τα κτίρια αυτά, ανάλογα με τη μορφή της προστασίας τους, διακρίνονται στις εξής τέσσερις κατηγορίες:

Κατηγορία Ι.: Διατήρηση κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου, με απόλυτη προστασία. Τα κτίρια της κατηγορίας αυτής είναι τα εξής εκατόν έξι (106), κατά οδό, αριθμό και οικοδομικό τετράγωνο :

..................................................................................................
40. Δημ. Πολιορκητού 51α (Ο.Τ. 57)
41. Δημ. Πολιορκητού 55 (Ο.Τ. 58)
......................................................................................................
61. Σαχτούρη 19 (Ο.Τ. 2)
62. Σαχτούρη 21 (Ο.Τ. 2 )
63. Σαχτούρη 10 (Ο.Τ. 1 )
64. Σαχτούρη 12 (Ο.Τ. 1 )
65. Αλ. Παπαδοπούλου 27 (Ο.Τ. 5 )
66. Σαχτούρη 37 Ζώνη πρασίνου
67. Σαχτούρη 34 Α (Ο.Τ. 7 )
68. Τσαμαδού 10-12 (Ο.Τ. 35 )
69. Τσαμαδού 24 Α (Ο.Τ. 7)
70. Αλ. Παπαδοπούλου -Τσαμαδού 20 (Ο.Τ. 7)
71. Αλ. Παπαδοπούλου 57 (Ο.Τ. 12 )
72. Ισμήνης 30 (29) Ζώνη πρασίνου
73. Ολυμπιάδος - Φ. Δραγούμη (Ο.Τ. 37)
74. Φ. Δραγούμη (Ο.Τ. 37)
75. Κλειούς 9 (Ο.Τ. 38)
76. Κλειούς - Αλ. Παπαδοπούλου 15 (Ο.Τ. 14)
77. Κλειούς 19 (Ο.Τ. 17)
78. Ακρίτα 3 (Ο.Τ. 16)
79. Δημ. Πολιορκητού 37 (Ο.Τ. 55)
80 Δημ. Πολιορκητού 20 (Ο.Τ. 47)
......................................................................................
82. Φιλοπάππου - πλ. Τερψιθέας 1 (Ο.Τ. 67)
83. Κασσιανής 6 (Ο.Τ. 75)
84. Επιμενίδου 19 (Ο.Τ. 75)
85. Επιμενίδου 1Δ (Ο.Τ. 62)
86. Θεοφίλου-Επιμενίδου 5 και 1 (Ο.Τ. 62)
87. Θεοφίλου 16 (Ο.Τ. 61)
88. Θεοφίλου 18 (Ο.Τ. 61)
89. Θεοφίλου 13 (9) (Ο.Τ. 77)
90. Θεοφίλου 25 (Ο.Τ. 80)
91. Θεοφίλου - Αγίας Σοφίας (Ο.Τ.79)
92. Κρίσπου 7 (Ο.Τ.101)
93. Κρίσπου 9 (Ο.Τ.101)
94. Θεοτοκοπούλου-Μουσών 1 (Ο.Τ.113)
95. Μουσών 26 (Ο.Τ.120)
96. Μουσών 47 (Ο.Τ.123)
97. Ακροπόλεως 120 (Ο.Τ.128)
98. Ηροδότου 17 (Ο.Τ.181)
99. Ηροδότου 17 Α (19) (Ο.Τ. 181)
100. Αμφιτρύωνος και Ηροδότου 18 και 27 (Ο.Τ.181)
101. Απ. Παύλου 35 (Ο.Τ.190)
102. Πάρ. Αθηνάς 44 (130) Ζώνη πρασίνου
103. Αχιλλέως 7 (9) (Ο.Τ. 169)
104. Αχιλλέως 3 (5) (Ο.Τ. 169)
105. Ανδοκίδου - Απ. Παύλου 2 και 49 (Ο.Τ. 171)
106. Γοργούς 11 Ζώνη πρασίνου

Τα υπ΄ αριθμ. 61 μέχρι και 106 κτίρια έχουν ήδη χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή ως έργα τέχνης κατά τις διατάξεις του Ν 1469/50 (Α΄ 169).

Κατηγορία ΙΙ. Διατήρηση κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου, με απόλυτη προστασία του κελύφους. Τα κτίρια της κατηγορίας αυτής είναι τα εξής εβδομήντα πέντε (75), κατά οδό, αριθμό και οικοδομικό τετράγωνο:

.............................................................................
8. Αχιλλέως 9 (Ο.Τ. 169)
............................................................................

Κατηγορία ΙΙΙ. Διατήρηση του ογκομετρικού περιγράμματος (ανακατασκευή).
Τα κτίρια της κατηγορίας αυτής είναι τα εξής πενήντα τέσσερα (54), κατά οδό, αριθμό, οικοδομικό τετράγωνο:
.....................................................................
42. Δημ. Πολιορκητού 51 (Ο.Τ. 57)
.....................................................................
53. Δημητρίου Πολιορκητού 49 (Ο.Τ. 57)
........................................................................

Άρθρο 1

Κτίρια Κατηγορίας I
α) Απαγορεύεται η αλλοίωση ή καταστροφή των επιμέρους αρχιτεκτονικών, διακοσμητικών και δομικών στοιχείων.
β). Επιτρέπεται η επισκευή, η στατική ενίσχυση με ιδίου τύπου παραδοσιακά υλικά, καθώς και η χρήση του σιδήρου και κάθε παρέμβαση για λόγους στατικούς ή λειτουργικούς.
Επιτρέπεται η χρήση του οπλισμένου σκυροδέματος μόνο σε μη εμφανή σημεία (θεμελίωση).
γ) Επιτρέπεται η αντικατάσταση των φθαρμένων- κατεστραμμένων δομικών στοιχείων με ιδίου τύπου υλικά, με σκοπό την ανάδειξη όλων των αυθεντικών εξωτερικών και εσωτερικών στοιχείων (αρχιτεκτονικά, διακοσμητικά, παλαιές σιδεριές, συνθέσεις τοιχοποιίας κλπ.). δ) Δεν επιτρέπεται η αλλοίωση των όψεων και της τυπολογίας των κτιρίων και επιβάλλεται, κατά την επισκευή, η αποκατάσταση στην αρχική μορφή και δομή τους. Τυχόν απαραίτητες επεμβάσεις για εξασφάλιση χώρων υγιεινής θα πρέπει να περιορίζονται σε δευτερεύοντες χώρους και να μην αλλοιώνουν τα αξιόλογα στοιχεία των κτιρίων.

Άρθρο 2
Κτίρια Κατηγορίας ΙΙ

α) Απαγορεύεται η αλλοίωση και η καταστροφή των επιμέρους αρχιτεκτονικών, διακοσμητικών και δομικών στοιχείων.
β) Επιτρέπεται η επισκευή, η στατική ενίσχυση με ιδίου τύπου παραδοσιακά υλικά, καθώς και η χρήση του σιδήρου και κάθε επέμβαση για λόγους στατικούς ή λειτουργικούς.
Επιτρέπεται η χρήση του οπλισμένου σκυροδέματος μόνο σε μη εμφανή σημεία (θεμελίωση "σενάζ" στέγης).
γ) Επιτρέπεται η αντικατάσταση των φθαρμένων - κατεστραμμένων δομικών στοιχείων με ιδίου τύπου υλικά, με σκοπό την ανάδειξη όλων των αυθεντικών εξωτερικών και εσωτερικών στοιχείων (αρχιτεκτονικά, διακοσμητικά, παλαιές σιδεριές κλπ.).
δ) Δεν επιτρέπεται η αλλοίωση των όψεων και επιβάλλεται, κατά την επισκευή, η αποκατάσταση στην αρχική μορφή τους, εφόσον διαπιστωθούν νεώτερες επεμβάσεις.
Εσωτερικά, για λόγους βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης, είναι επιτρεπτές επεμβάσεις οι οποίες μπορούν να θίγουν την αρχική διαρρύθμιση των εσωτερικών χώρων.

Άρθρο 3
Κτίρια κατηγορίας ΙΙΙ
α). Επιτρέπεται η ανακατασκευή του αρχικού κτιρίου και είναι επιτρεπτή η αναμόρφωση των μορφολογικών στοιχείων και για λόγους λειτουργικούς.
Επιβάλλεται η επανατοποθέτηση παλαιών αξιόλογων σιδεριών και εξωτερικών ξυλόγλυπτων θυρών, εφόσον διασώζονται.
β). Επιτρέπεται η ανακατασκευή και διατήρηση των νεώτερων προσθηκών, που συμπληρώνουν τις λειτουργικές ανάγκες των κτιρίων.
...............................................................................................................................
Β. Προστασία κτιρίων που εμπίπτουν στις κατηγορίες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ....

Άρθρο 5
Απαγορεύεται η τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών, κλιματιστικών μηχανημάτων και μετρητών οργανισμών κοινής ωφέλειας στις όψεις των διατηρητέων κτιρίων. Επίσης απαγορεύονται ηλιακοί συλλέκτες και επιγραφές στις στέγες των κτιρίων.

Άρθρο 6
Τα οικόπεδα των διατηρητέων κτισμάτων θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα ως έχουν, με διατηρούμενο τον συντελεστή δόμησης. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά συντελεστή δόμησης εντός του παραδοσιακού οικισμού.

Άρθρο 7
Απαγορεύεται η λειτουργία των παρακάτω χρήσεων:
Συνεργία, πρατήρια υγρών καυσίμων και βιοτεχνικά εργαστήρια μέσης και υψηλής όχλησης.
Επιθυμητές χρήσεις με στόχο τη διατήρηση και ανάδειξη του παραδοσιακού οικισμού είναι:
Η κατοικία, οι πολιτιστικές λειτουργίες, οι λειτουργίες προσωπικών εξυπηρετήσεων, τα εργαστήρια μικροτεχνίας κλπ.

Άρθρο 8
Όλες οι επεμβάσεις και η χρωματική οργάνωση των όψεων θα ελέγχονται από την ΕΠΑΕ και θα εγκρίνονται από τη Δ/νση Πολιτισμού του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης.

Γ. Προστασία αρχιτεκτονικών και πολεοδομικών στοιχείων.

Άρθρο 9
Απαγορεύεται η καταστροφή ή απομάκρυνση των στοιχείων που χαρακτηρίζουν την αρχιτεκτονική και πολεοδομική κλίμακα του παραδοσιακού οικισμού και είναι:
Οι περιφράξεις, μαντρότοιχοι, πεζούλια, σκαλοπάτια, δένδρα, βράχια, βραχώδες ανάγλυφο, αδιέξοδα κλπ.

Τα στοιχεία της κατηγορίας αυτής είναι τα εξής σαράντα δύο (42), κατά οδό, αριθμό και οικοδομικό τετράγωνο:
......................................................................
6. πεζ. Μουσών (Ο.Τ. 123)
.....................................................................
33. Δημητρίου Πολιορκητού (Ο.Τ. )
.....................................................................
36. Κλειούς (Ο.Τ. 17)
.....................................................................
39. Θεοφίλου και Ελευσίνας (Ο.Τ. 62)
40. Τσαμαδού (Ο.Τ. 5/7)
.......................................................................

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί το ένδικο μέσο της αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Π.Δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση Διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικράτειας»..."
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Στο κείμενο περιλαμβάνονται μόνο τα κτίρια τα οποία προστατεύονται από το ΥΜΑΘ και από το ΥΠΠΟ. Για τα υπόλοιπα κτίρια, βλ. ΦΕΚ 900/Δ/15-12-1999.
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο στην οδό Αθηνάς 44 ή 130 (πρώην 46)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Ακροπόλεως 120 (ΟΤ 128)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Αλεξ. Παπαδοπούλου 27 και Σαχτούρη 18 (ΟΤ 5)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Απ. Παύλου 35 (ΟΤ 190)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Αποστόλου Παύλου 49 και Ανδοκίδου 2 (ΟΤ 171)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Αχιλλέως 3 (5) (ΟΤ 169), ιδ. Γ. Ντοντοπούλου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Αχιλλέως 7 (9) (ΟΤ 169)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Αχιλλέως 9 (ΟΤ 169), ιδ. Μ. Δημητρακοπούλου (πρώην ιδ. Πελτάκη)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Γοργούς 11, ιδ. Κ. Γεωργοπούλου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Δημ. Πολιορκητού 20 (ΟΤ 47), ιδ. Δ. Σεραφοπούλου και Ειρ. Βενιζέλου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Δημ. Πολιορκητού 37 (ΟΤ 55)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Δημητρίου Πολιορκητού 49 (ΟΤ 57)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Δημητρίου Πολιορκητού 51 (ΟΤ 57)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Δημητρίου Πολιορκητού 51α (ΟΤ 57)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Δημητρίου Πολιορκητού 55 (ΟΤ 58)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Επιμενίδου 1 και Θεοφίλου 5 (ΟΤ 62), ιδ. Τριαν. Ιωαννίδη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Επιμενίδου 19 (ΟΤ 75), ιδ. Γ. Αποστολίδη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Επιμενίδου 1Δ (ΟΤ 62), ιδ. Βασ. Διαμαντοπούλου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Ηροδότου 17 (ΟΤ 181)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Ηροδότου 17Α (19) (ΟΤ 181), ιδ. Ειμ. Κουτσιμανή
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Θεοφίλου 13 και παλιό 9 (εντός παρόδου) (ΟΤ 77), ιδ. Δ. και Α. Τσακμάνη, Ι. και Π. Τσοπανόγλου, Ι. Κάππου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Θεοφίλου 16 (ΟΤ 61)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Θεοφίλου 18, ιδ. Παπαδοπούλου (ΟΤ 61) (Αποχαρακτηρισμός)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Θεοφίλου 25 (ΟΤ 80), ιδ. Δ. Κουντή και Π. Ε. Χιδήρογλου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Ισμήνης 30 (29)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Κασσιανής 6 (ΟΤ 75), ιδ. Ευσ. Αγλαμίδη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Κλειούς 15 και Αλεξ. Παπαδοπούλου 74
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Καφενεία
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Κλειούς 19 (ΟΤ 17), ιδ. Αγγ. Φιλοξενίδη και Γ. Γαβριηλίδη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Κλειούς 9 (ΟΤ 38)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Κρίσπου 7 (ΟΤ 101)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Κρίσπου 9 (ΟΤ 101), ιδ. Σ. Ζήση
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Μουσών 26 και Πάροδος Μουσών 8 (ΟΤ 120), ιδ. Θ. Θεοδωρίδη, Θ. Παλλίδη, Αικ. Μαυροπούλου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Μουσών 47 (ΟΤ 123), ιδ. Ιφιγέν. Βασιλειάδη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Ολυμπιάδος και Φ. Δραγούμη (ΟΤ 37), ιδ. Αλεξ. Καρύπη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Σαχτούρη 10 (ΟΤ 1), ιδ. Δημ. Σαρόγλου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Σαχτούρη 12 (ΟΤ 1), ιδ. Γ. Λεονταρίδη και Καλ. Ιορδανίδου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Σαχτούρη 19 (ΟΤ 2), ιδ. Θ. Μαύρου και Στ. Ευαγγέλου - Γελαμίδου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Σαχτούρη 21 (ΟΤ 2), ιδ. Χ. Σπαράρη και Θ. Αμανιάδη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Σαχτούρη 34Α (ΟΤ 7), ιδ. Σοφίας Νάκου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Σαχτούρη 37, ιδ. Σ. Χαρτίδη - Ε. Αγγελίδου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Τσαμαδού 20 και Αλεξ. Παπαδοπούλου (ΟΤ 7)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Τσαμαδού 24Α (ΟΤ 7)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Φ. Δραγούμη (ΟΤ 37)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Φιλοπάππου και πλ.Τερψιθέας 1 (ΟΤ 67)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδούς Αμφιτρύωνος 18 και Ηροδότου 27 (ΟΤ 181)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Αλεξ. Παπαδοπούλου 57 και Αντιγόνης 2 (ΟΤ 12)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Θεοφίλου και Αγίας Σοφίας 32 (ΟΤ 79)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Μουσών 1 και Θεοτοκοπούλου (ΟΤ 113)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Οικία στην οδό Ακρίτα 3 (ΟΤ 16), ιδ. Χ. Νικολαΐδη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια
Οικία στις οδούς Τσαμαδού 10 - 12 (πρώην Τσαμαδού 12) (ΟΤ 35)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Αστικά Κτίρια