Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/2860/255/11-1-2011 - ΦΕΚ 23/ΑΑΠ/22-2-2011
Τίτλος ΦΕΚ Έγκριση αναοριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου των Θερμοπυλών, Νομού Φθιώτιδας.
Κείμενο
Εγκρίνεται η αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου των Θερμοπυλών, Νομού Φθιώτιδας, ως ενιαίου ιστορικού τόπου και αρχαιολογικού χώρου, διότι με τον τρόπο αυτό θα ρυθμιστεί θεσμικά η προστασία του και θα τεθούν οι όροι μελλοντικής διαχείρισης και ανάπτυξής του με την παράλληλη εξασφάλιση μελλοντικής αρχαιολογικής έρευνας σε μνημεία οικισμούς ή αρχαίες πόλεις που δεν έχουν έως τώρα εντοπιστεί ή ερευνηθεί ανασκαφικά. Στην ανωτέρω περιοχή συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω αρχαιολογικοί χώροι:
- Ο αρχαιολογικός χώρος στη θέση «Κολωνός» το «Μνημείο του Λεωνίδα στο Δ. Θερμοπυλών, Ν. Φθιώτιδος (ΦΕΚ 732/Β/1983).
- Ο αρχαιολογικός χώρος στο λόφο Καστράκι, στη θέση «Χαλκώματα», Δ. Θερμοπυλών, Ν. Φθιώτιδας (ΦΕΚ 468/Β/1997).
- Ο αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Ανθήλης στη θέση «Καλύβια-Ζαστανόρεμα», Δ. Γοργοποτάμου, Ν. Φθιώτιδος (ΦΕΚ 389/Β/1963, ΦΕΚ 91/Β/1964 και ΦΕΚ 468/Β/1997).
- Ο αρχαιολογικός χώρος Αλπηνών στο Δ. Θερμοπυλών, Ν. Φθιώτιδος (ΦΕΚ 389/Β/1963, ΦΕΚ 91/Β/1964 και ΦΕΚ 468/Β/1997).
- Ο αρχαιολογικός χώρος στο λόφο «Παλιοκάστρου» Ανάβρας, Ν. Φθιώτιδας (ΦΕΚ 478/Β/1997).
Η περιοχή που αναοριοθετείται για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου των Θερμοπυλών, Ν. Φθιώτιδας, περικλείεται από την πολυγωνική γραμμή που ορίζεται συνολικά από τα σημεία 1, 2, 3,... 273, 274, 275 και 1 όπως αυτά σημειώνονται στο συνημμένο φύλλο χάρτη Γ.Υ.Σ., κλίμακας 1: 5.000. Τα σημεία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων όπως προκύπτουν από τους συνημμένους πίνακες.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 13-07-2012
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος των Θερμοπυλών, Νομού Φθιώτιδας.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα