Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ33/34799/1556/10-10-2011 - ΦΕΚ 336/ΑΑΠ/13-12-2011
Τίτλος ΦΕΚ Έγκριση οριστικής οριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου Κασσώπης, Δ.Ε. Ζαλόγγου, Δ.Πρέβεζας, Π.Ε. Πρέβεζας.
Κείμενο
Την έγκριση οριστικής οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου της Κασσώπης, Δ.Ε. Ζαλόγγου, Δ.Πρέβεζας, Π.Ε. Πρέβεζας, για λόγους προστασίας των σημαντικών αρχαιοτήτων διαφόρων εποχών που σώζονται στην περιοχή και συγκεκριμένα: της οχυρωμένης αρχαίας πόλης, των νεκροταφείων της, των αρχιτεκτονικών καταλοίπων του ναού της Αφροδίτης στον αυχένα του Ζαλόγγου, των καταλοίπων διμερούς ρωμαϊκού κτίσματος καθώς και της Ι.Μ. Ζαλόγγου, των κτηρίων και των Ι.Ν. αυτής στους πρόποδες του ομώνυμου όρους. Η περιοχή οριοθετείται στο απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ. 1/5000 με πολυγωνική γραμμή που ορίζεται από τα σημεία 1,2,3, 66,67,68,1, τα οποία αντιστοιχούν στον συνημμένο πίνακα συντεταγμένων.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 09-07-2012
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ακρόπολη αρχαίας Κασσώπης στην Καμαρίνα
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
Καμαρίνας

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις