Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/28640/1742/16-9-1997 - ΦΕΚ 995/Β/11-11-1997
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου περιοχής Φυλάγρας Γιαννιτσίου Καρυστίας Ευβοίας.
Κείμενο
"Εγκρίνεται η κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου της περιοχής Φυλάγρας Γιαννιτσίου Καρυστίας, προκειμένου να προστατευθούν τα σημαντικότατα ερείπια αρχαίων οχυρώσεων και τα λείψανα που σώζονται στο λόφο της Φυλάγρας και στο γειτονικό ύψωμα "Παζάρι".
Η κηρυσσόμενη περιοχή σημειώνεται στο φύλλο χάρτη της ΓΥΣ 1:5000 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση, περικλειόμενη από τη γραμμή που ορίζεται από τα σημεία 1,2,3,4,5,6,7,8 και τη θάλασσα.
Τα παραπάνω στοιχεία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων ως ακολούθως:

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ ΝΗ ΣΥΝ/ ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/ α 1: 5.000 1: 50.000 (m) (m) ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)

1 6531.4 ΚΑΡΥΣΤΟΣ - 7835.4 - 99677.9 1 - 2 1275.80
2 6531.4 ΚΑΡΥΣΤΟΣ - 7862.9 -10953.4 2 - 3 757.11
3 6531.4 ΚΑΡΥΣΤΟΣ - 7144,9 - 11193.6 3 - 4 306.29
4 6531.4 ΚΑΡΥΣΤΟΣ - 6997.7 10925 4 - 5 372.11
5 6531.4 ΚΑΡΥΣΤΟΣ - 6731.1 -10665.4 5 - 6 229.15
6 6531.4 ΚΑΡΥΣΤΟΣ - 6521.4 -10573 6 - 7 516.35
7 6531.4 ΚΑΡΥΣΤΟΣ - 6042.6 -10766.3 7 - 8 241.90
8 6531.4 ΚΑΡΥΣΤΟΣ - 5867.4 -10599.5

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις * Στην ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/28640/1742/1997 απόφαση, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 995/Β/11-11-1997, προστίθεται το εκ παραδρομής παραλειφθέν τοπογραφικό διάγραμμα.
Τελευταία Ενημέρωση 01-10-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Φυλάγρας και υψώματος "Παζάρι" Γιαννιτσίου (ερείπια αρχαίων οχυρώσεων)
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ
Γιαννιτσίου

Αρχαιολογικές Θέσεις