Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/Α/Φ31/53883/5080/74/5-3-1976 - ΦΕΚ 621/Β/7-5-1976
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως μνημείων νήσου Κυθήρων, νήσου Αιγίνης, νήσου Τήνου και περιοχής Μεγάρων Νομού Αττικής.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζομεν ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία τους κάτωθι ιερούς Ναούς και Μονάς:
Ναοί Νήσου Κυθήρων.
1) ΑΡΑΙΟΙ. Ν. Αγ. Πέτρου. Σταυροειδής εγγεγραμμένος μετά τρούλου ναός διασώζων αρίστης τέχνης τοιχογραφίας βυζαντινών χρόνων.
2) ΑΡΩΝΙΑΔΙΚΑ. Ν. Παναγίας ή Αγ. Χαραλάμπους. Τοιχογραφημένος ναός μεταβυζαντινών χρόνων.
3) ΓΩΝΙΑ. Ν. Αγ. Νικολάου. Τοιχογραφημένος ναός μεταβυζαντινών χρόνων.
4) ΖΑΓΛΑΝΙΚΙΑΝΙΚΑ. Ν. Αγ. Νίκωνος. Μονόχωρος μετά τρούλου ναός διασώζων αρίστης τέχνης τοιχογραφίας βυζαντινών χρόνων.
5) ΚΑΛΑΜΟΣ. Ν. Αγ. Νικήτα (νεκροταφείον). Μονόχωρος μετά τρούλου ναός. Εσωτερικώς φέρει επιχρίσματα υπό τα οποία διεπιστώθη η ύπαρξις τοιχογραφιών.
6) ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ. Ν. Αγ. Ιωάννου Θεολόγου. Μονόχωρος ναός μετά τρούλου ιδιοτύπου μορφής. Εσωτερικώς φέρει επιχρίσματα υπό τα οποία διεπιστώθη η ύπαρξις τοιχογραφιών.
7) ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΕΣ. Ν. Αγ. Τριάδος. Χαρακτηριστικής αρχιτεκτονικής μορφής ναός. Εσωτερικώς φέρει επιχρίσματα υπό τα οποία διεπιστώθη η ύπαρξις τοιχογραφιών.
8) ΚΑΣΤΡΙΣΙΑΝΙΚΑ. α) Ν. Αγ. Τριάδος. Ναός επανιδρυθείς επί παλαιοτέρου, του οποίου διετηρήθησαν τμήματα τοίχων μετά τοιχογραφιών.
9) ΚΑΣΤΡΙΣΙΑΝΙΚΑ. β) Ν. Αγ. Αντωνίου. Δίκλιτος ναός μετά κτιστού τοιχογραφημένου τέμπλου.
10) ΚΕΡΑΜΩΤΟ. Ν. Σωτήρος. Ναός διασώζων τοιχογραφίας.
11) ΛΕΙΒΑΔΙ. α) Ν. Παναγίας Κοτελετού. Ναός κεραμοσκεπής μετά τοιχογραφικού διακόσμου εις δύο στρώματα.
12) ΛΕΙΒΑΔΙ. β) Ν. Σωτήρος. Ναΐδριον μεταβυζαντινών χρόνων.
13) ΛΟΓΟΘΕΤΙΑΝΙΚΑ. Ν. Παναγίας Πρινιάδικης. Ναός διασώζων τοιχογραφίας.
14) ΛΟΥΡΑΝΤΙΑΝΙΚΑ. Ν. Αγ. Γεωργίου. Ναός διασώζων τοιχογραφίας.
15) ΜΟΛΙΓΚΑΤΕΣ. Ν. Αγ. Νικολάου. Μονόκλιτος καμαροσκεπής ναός διασώζων τοιχογραφίας βυζαντινών χρόνων.
16) ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ. α) Ν. Αγ. Σοφίας. Εντός του ομωνύμου σπηλαίου φέρων επί του κτιστού τέμπλου τοιχογραφίας μεταβυζαντινών χρόνων.
17) ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ. β) Ναός Αγ. Δημητρίου. Εκτός του Κάστρου ναός διασώζων τοιχογραφίας μεταβυζαντινών χρόνων.
18) ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΙΣ. Παλαιόκαστρον. Ερείπια Κάστρου παρά τον αρχαιολογικόν χώρον Παλαιοπόλεως περιοχής Αυλέμωνος.
19) ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΝ. Ν. Αγ. Κοσμά. Εντός της άνω περιοχής. Τρίκλιτος βασιλική εξ αρχαίου υλικού οικοδομημένη μετά τοιχογραφικού διακόσμου εις δύο στρώματα.
20) ΠΕΝΤΑΡΜΕΝΟΣ. Ν. Σωτήρος εν μέσω ερειπίων παλαιάς Μονής. Εσωτερικώς φέρει επιχρίσματα υπό τα οποία διεπιστώθη η ύπαρξις τοιχογραφιών.
21) ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΑ. α) Ν. Αγ. Βλασίου. Σύμπλεγμα διδύμων ναΐσκων εντός των οποίων διατηρούνται λαμπραί βυζαντιναί τοιχογραφίαι.
22) ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΑ. β) Ν. Παναγίας της Κυράς. Μονόκλιτος καμαροσκεπής ναός μετά τοιχογραφιών, βυζαντινών χρόνων.
23) ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΑ. γ) Ν. Αγ. Ιωάννου. Σύμπλεγμα δύο ναΐσκων μετά τοιχογραφικού διακόσμου μεταβυζαντινών χρόνων.
24) 25) 26) ΠΕΡΛΕΓΚΙΑΝΙΚΑ. " Τρεις Εκκλησιές". Σύμπλεγμα ναών Αγ. Ανδρέου, Αγ. Γεωργίου και Θεοτόκου οι οποίοι διατηρούν τοιχογραφικόν διάκοσμον βυζαντινών χρόνων.
27) ΠΙΤΣΙΝΑΔΕΣ - ΛΟΓΟΘΕΤΙΑΝΙΚΑ. α) Ν. Αγ. Θεοδώρου. Σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός μετά τοιχογραφικού διακόσμου.
28) ΠΙΤΣΙΝΑΔΕΣ - ΛΟΓΟΘΕΤΙΑΝΙΚΑ. β) Ν. Παναγίας. Μονόκλιτος ναός μετά τοιχογραφιών μεταβυζαντινών χρόνων.
29) ΠΙΤΣΙΝΑΔΕΣ - ΛΟΓΟΘΕΤΙΑΝΙΚΑ. γ) Ν. Αγ. Αθανασίου. Μονόκλιτος καμαροσκεπής ναός μετά τοιχογραφικού διακόσμου μεταβυζαντινών χρόνων.
30) ΠΟΤΑΜΟΣ. Ν. Αγ. Χαραλάμπους. Μονόκλιτος καμαροσκεπής ναός.
31) ΣΑΝΙΔΙΑ. α) Ν. Αγ. Κυριακής. Σύμπλεγμα διά καμαροσκεπών ναών, ο εις των οποίων διασώζει τοιχογραφικόν διάκοσμον.
32) ΣΑΝΙΔΙΑ. β) Ν. Αγ. Ιωάννου. Ναός μετά τοιχογραφιών εις δύο στρώματα.
33) ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΝΙΚΑ. Ν. Αγ. Ιωάννου του Προδρόμου. Μονόχωρος καμαροσκεπής ναός μετά τοιχογραφιών μεταβυζαντινών χρόνων.
34) ΦΟΙΝΙΚΑΣ - ΛΟΓΟΘΕΤΙΑΝΙΚΑ. Ν. Αγ. Πολυκάρπου. Ναός διασώζων αρίστης τέχνης τοιχογραφίας βυζαντινών χρόνων.
35) ΦΡΑΤΣΙΑ. α) Ν. Αγ. Γεωργίου.
36) ΦΡΑΤΣΙΑ. β) Ν. Αγ. Πάντων. Τοιχογραφημένος ναός του 16ου αιώνος.
37) ΦΡΑΤΣΙΑ. γ) Ν. Αγ. Παντελεήμονος.
38) ΦΡΙΛΙΓΚΙΑΝΙΚΑ - ΞΗΡΟΥΛΑΚΙ. Ναός Αγίων Αναργύρων. Δίδυμος ναός με αρίστης τέχνης τοιχογραφίας βυζαντινών χρόνων.

Ναοί Νήσου Αιγίνης.
1) Παλαιοχριστιανική βασιλική εις συνοικίαν "Βάρδια".
2) Ν. Αγ. Νικολάου Μοσχονά εις περιοχήν Μοσχονά. Μονόχωρος καμαροσκεπής μετά σφενδονίων βυζαντινών χρόνων.
3) Ν. Αγ. Τρύφωνος. Μονόχωρος καμαροσκεπής μετ' αντηρίδων εποχής Τουρκοκρατίας.
4) Ν. Μιχαήλ Αρχιστρατήγου εις Παλαιοχώραν Αιγίνης. Μονόχωρος καμαροσκεπής, βυζαντινών χρόνων.
5) Ν. Αγ. Γεωργίου εις Παγώνι. Μονόχωρος καμαροσκεπής. Εις το δάπεδον σώζεται βυζαντινή ανάγλυφος πλαξ σημαντικής τέχνης.
6) Ολόκληρον το χωρίον "Πέρδικα" Αιγίνης ως αντιπροσωπευτικός αλιευτικός οικισμός διατηρών το μη συνεχές οικοδομικόν σύστημα εκ ταπεινών οικίσκων μετά λειτουργικώς συνδεομένης ανοικτής αυλής.

Μνημεία περιφερείας Πανόρμου Τήνου.
1) Μ. Κυρά Ξένης Πύργου.
2) Μ. Καταπολιανής Υστερνίων.
3) Κοιμητήριον Πύργου.

Ναοί περιοχής Μεγάρων.
1) Ναός Σωτήρος Χριστού . Σταυροειδής εγγεγραμμένος μετά τρούλλου ναός, διασώζων τοιχογραφίας βυζαντινών χρόνων.
2) Μονή Ιεροθέου. Σταυροειδής εγγεγραμμένος μετά τρούλλου ναός, διασώζων τοιχογραφίας βυζαντινών χρόνων.
3) Άγιος Δημήτριος. Μονόκλιτος σταυρεπίστεγος ναός.
4) Άγιος Γεώργιος Καρδατά. Μονόκλιτος σταυρεπίστεγος ναός.
5) Άγιος Νικόλαος. Σταυροειδής εγγεγραμμένος μετά τρούλλου, βυζαντινής περιόδου.
6) Άγιος Αθανάσιος. Σταυροειδής εγγεγραμμένος μετά τρούλλου, τετρακιόνιος, μεταβυζαντινής περιόδου.
7) Αγία Βαρβάρα. Τρίκογχος μονόκλιτος τρουλλαίος ναός μεταβυζαντινής περιόδου.
8) Άγιος Ιωάννης των Καστανέων. Δύο ναΐσκοι καμαροσκεπής επικοινωνούντες δια τοξωτών ανοιγμάτων. Σώζονται τοιχογραφίαι.
9) Υπαπαντή. Μονόκλιτος καμαροσκεπής ναός. Σώζονται τοιχογραφία.
10) Άγιος Αντώνιος. Μονόκλιτος καμαροσκεπής ναός. Κατάγραφος.
11) Γέννησις Χριστού. Αποτελείται εκ δύο καμαροσκεπών χώρων. Τοιχογραφίαι του 17ου αιώνος.
12) Άγιος Γεώργιος. Αποτελείται εκ διδύμων καμαροσκεπών. Τοιχογραφίαι 16 - 17ου αιώνος.

ΚΝ 5351/1932 , άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 06-11-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
"Τρεις Εκκλησιές"
ΝΗΣΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
Λογοθετιανίκων
Περλεγκιάνικα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Αγία Βαρβάρα
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Μεγαρέων

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Άγιος Αθανάσιος
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Μεγαρέων

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Άγιος Αντώνιος
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Μεγαρέων

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Άγιος Γεώργιος
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Μεγαρέων

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Άγιος Γεώργιος Καρδατά
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Μεγαρέων

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Άγιος Δημήτριος
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Μεγαρέων

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Άγιος Ιωάννης Καστανέων
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Μεγαρέων

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Άγιος Νικόλαος
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Μεγαρέων

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος Παλαιόπολης Κυθήρων
ΝΗΣΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
Μητάτων
Παλαιόπολη
Αμυντικά Συγκροτήματα
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Κάστρα / Φρούρια
Γέννησις Χριστού
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Μεγαρέων

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Καταπολιανής στα Υστέρνια Τήνου
ΤΗΝΟΥ
ΤΗΝΟΥ
ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ
Υστερνίων (τ.Ιστερνίων)
Υστέρνια (τ.Ιστέρνια)
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Κυρά Ξένης στον Πάνορμο (Πύργο) Τήνου
ΤΗΝΟΥ
ΤΗΝΟΥ
ΠΑΝΟΡΜΟΥ
Πανόρμου
Πάνορμος
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίων Αναργύρων
ΝΗΣΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
Φριλιγκιανίκων

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Καθολικό Μονής Ιεροθέου
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Μεγαρέων
Μονή Αγίου Ιεροθέου
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Κοιμητήριο Πανόρμου (Πύργου) Τήνου
ΤΗΝΟΥ
ΤΗΝΟΥ
ΠΑΝΟΡΜΟΥ
Πανόρμου
Πάνορμος
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Ναός Αγίας Κυριακής
ΝΗΣΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
Ποταμού
Ποταμός
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίας Σοφίας
ΝΗΣΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
Μυλοποτάμου
Μυλοπόταμος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίας Τριάδας
ΝΗΣΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
Καρβουνάδων
Καρβουνάδες
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίας Τριάδας
ΝΗΣΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
Φριλιγκιανίκων
Καστρισιάνικα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Αθανασίου
ΝΗΣΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
Αρωνιαδίκων
Πιτσινάδες
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Αντωνίου
ΝΗΣΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
Φριλιγκιανίκων
Καστρισιάνικα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Βλασίου
ΝΗΣΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
Φριλιγκιανίκων
Φριλιγκιάνικα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Γεωργίου
ΝΗΣΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
Λιβαδίου
Λουραντιάνικα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Γεωργίου
ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινας
Αίγινα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Γεωργίου
ΝΗΣΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
Φρατσίων
Φράτσια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Δημητρίου
ΝΗΣΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
Μυλοποτάμου
Μυλοπόταμος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Θεοδώρου
ΝΗΣΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
Αρωνιαδίκων
Πιτσινάδες
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Ιωάννου
ΝΗΣΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
Ποταμού
Ποταμός
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Ιωάννου
ΝΗΣΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
Φριλιγκιανίκων
Φριλιγκιάνικα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Ιωάννου Θεολόγου
ΝΗΣΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
Λιβαδίου
Λιβάδιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου
ΝΗΣΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
Ποταμού
Τριφυλλιάνικα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Κοσμά
ΝΗΣΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
Μητάτων
Παλαιόπολη
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Νικήτα (Νεκροταφείο)
ΝΗΣΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
Κυθήρων
Κάλαμος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Νικολάου
ΝΗΣΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
Μητάτων
Μητάτα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Νικολάου
ΝΗΣΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
Καρβουνάδων
Καρβουνάδες
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Νικολάου Μοσχονά
ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινας
Αίγινα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Νίκωνος
ΝΗΣΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
Λογοθετιανίκων
Λογοθετιάνικα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Παντελεήμονος
ΝΗΣΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
Φρατσίων
Φράτσια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Πέτρου
ΝΗΣΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
Μυλοποτάμου
Αραίοι
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Πολυκάρπου
ΝΗΣΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
Λογοθετιανίκων
Λογοθετιάνικα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Τρύφωνος
ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινας
Αίγινα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Χαραλάμπους
ΝΗΣΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
Ποταμού
Ποταμός
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίων Πάντων
ΝΗΣΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
Φρατσίων
Φράτσια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Μιχαήλ Αρχιστρατήγου
ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινας
Αίγινα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Παναγίας
ΝΗΣΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
Αρωνιαδίκων
Πιτσινάδες
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Παναγίας ή Αγίου Χαραλάμπους
ΝΗΣΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
Αρωνιαδίκων
Αρωνιάδικα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Παναγίας Κοτελετού
ΝΗΣΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
Λιβαδίου
Λιβάδιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Παναγίας Πρινιάδικης
ΝΗΣΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
Λογοθετιανίκων
Λογοθετιάνικα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Παναγίας της Κυράς
ΝΗΣΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
Φριλιγκιανίκων
Φριλιγκιάνικα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Σωτήρα
ΝΗΣΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
Λιβαδίου
Λιβάδιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Σωτήρος
ΝΗΣΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
Καρβουνάδων
Κεραμωτόν
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Σωτήρος
ΝΗΣΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
Κυθήρων
Κύθηρα
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Σωτήρος Χριστού
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Μεγαρέων

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Παλαιοχριστιανική βασιλική στη συνοικία "Βάρδια"
ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινας
Αίγινα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Υπαπαντή
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Μεγαρέων

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Χωριό Πέρδικα
ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΙΝΑΣ

Πέρδικας
Πέρδικα
Οικιστικά Σύνολα