Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/48335/2767 π.ε./15-2-1996 - ΦΕΚ 272/Β/23-4-1996
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου της περιοχής "Καλιστήρι - Σπηλιές" Δήμου Φυλής Νομού Αττικής.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως αρχαιολογικό χώρο την περιοχή "Καλιστήρι - Σπηλιές" Δήμου Φυλής Νομού Αττικής, όπως αυτή οριοθετείται στο χάρτη κλίμακος 1: 5000, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση, για λόγους προστασίας των αξιόλογων λειψάνων του αρχαίου δήμου της Όης, που εντοπίσθηκαν στη θέση αυτή.
Τα σημεία 31,32,33,34,35,36,37,38 και 31, που οριοθετούν τον κηρυσσόμενο αρχαιολογικό χώρο, αντιστοιχούν στα ζεύγη συντεταγμένων, που παρατίθενται στο συνημμένο πίνακα συντεταγμένων :

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΛΙΣΤΗΡΙ - ΣΠΗΛΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ

Χ Ψ
α/ α 1: 5000 1: 50000 (m) (m) ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)

31 6444,1 ΑΘΗΝΑΙ - ΕΛΕΥΣΙΣ 15539,0 - 17776,5 31- 32 408,00
32 6444,1 ΑΘΗΝΑΙ - ΕΛΕΥΣΙΣ 15328,5 - 18126 32 - 33 227,32
33 6444,1 ΑΘΗΝΑΙ - ΕΛΕΥΣΙΣ 15370,0 - 18349,5 33 - 34 1039,71
34 6444,1 ΑΘΗΝΑΙ - ΕΛΕΥΣΙΣ 16335,0 - 18736,5 34 - 35 369,97
35 6444,1 ΑΘΗΝΑΙ - ΕΛΕΥΣΙΣ 16703,5 - 18769,5 35 - 36 307,95
36 6444,1 ΑΘΗΝΑΙ - ΕΛΕΥΣΙΣ 16773,0 - 18469,5 36 - 37 266,85
37 6444,1 ΑΘΗΝΑΙ - ΕΛΕΥΣΙΣ 16898,5 - 18234 37 - 38 137,22
38 6444,1 ΑΘΗΝΑΙ - ΕΛΕΥΣΙΣ 17015,0 - 18161,5 38 - 31 1525,39
31 6444,1 ΑΘΗΝΑΙ - ΕΛΕΥΣΙΣ 15539,0 - 17776,5


ΚΝ 5351/ 1932.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 23-04-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος στη θέση "Καλιστήρι - Σπηλιές" Δήμου Φυλής
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΥΛΗΣ
ΦΥΛΗΣ
Φυλής

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα