Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/80967/3665/22-08-2011 - ΦΕΚ 223/ΑΑΠ/2-9-2011
Τίτλος ΦΕΚ Καθορισμός προσωρινών ορίων των οικισμών: Μακρύ Τείχος - Μπουνάδα Μετόχι - Αγ. Ειρήνη-Βλυχιά, Π.Ε. Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης.
Κείμενο
Ι. Καθορίζουμε-κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α΄/28-06-2002) τα προσωρινά όρια των οικιστικών πυρήνων:α) Μακρύ Τείχος, β) Μπουγάδα Μετόχι, γ) Βλυχιά, δ) Αγία Ειρήνη, Δήμου Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίοι εμπίπτουν εντός των ορίων του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Κνωσού (ΦΕΚ 55/ΑΑΠ/30-03-2011),όπως αυτά σημειώνονται στα διαγράμματα, κλίμακας 1:1000, που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέροςαυτής.
Τα σημεία που οριοθετούν προσωρινά τους παραπάνω οικισμούς αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων που σημειώνονται σε συνημμένους στην παρούσα απόφαση πίνακες:

II. Εντός των προσωρινών ορίων των παραπάνω οικιστικών πυρήνων:
Αναστέλλεται η έκδοση οικοδομικών αδειών και εκτέλεση οικοδομικών εργασιών στην εντός των προσωρινών ορίων περιοχή των παραπάνω οικιστικών πυρήνων, έως ότου καθοριστούν οριστικά τα όρια των οικισμών κατά τις κείμενες διατάξεις.
III. Από την αναστολή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται:
α) η έκδοση οικοδομικών εργασιών επισκευής ή προσθήκης σε νομίμως υφιστάμενα κτίσματα, σύμφωνα με τους όρους δόμησης του από 3.11.1976 Π.Δ/γματος (ΦΕΚ 373/Δ΄/1976).
Β) η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών για την ανέγερση κτισμάτων εντός των περιοχών του εδαφίου Ι για τα οποία είχε εκδοθεί οικοδομική άδεια μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

ΟPlΟΘΕΤΗΣΗ OI ΚlΣMOY ΜΑΚΡΥ ΤΟΙΧΟΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ι Ι
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΙΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΙΝΗ ΣΥΝΙΝΗ
ΣΗΜ ΕΙΟ Χ IΕΠΑ' Υ IErLA.
1 605592.515 3906747.925
2 605662.608 3906767.190
3 605705.150 3906817.978
4 605731.344 3906815.596
5 605743.250 390681 2.421
6 605767.856 3906808.850
7 605768.253 3906796.943
8 605735.570 3906Π4 .569
9 605729.832 3906724.151
10 605753.198 3906667.339
11 605753.606 3906640.695
12 605752.786 3906626.758
13 605749.917 3906611.592
14 6057211.143 3906610.362
15 605724.503 3906594.376
16 605705.238 3906594.376
17 605697.212 3906623.905
18 605601.943 3906630.857
19 605553.186 3906656.449
20 605552.114 3906671.102
1 605592.515 3906747.925
1 605760.470 3905876.552
22 605774.367 3905872.199
21 605778.371 3905865.432
20 605781.064 3905857.800
19 605784.240 3905848.847
18 605786.522 3905840.653
17 605787.481 3905834.201
16 605787.500 3905829.241
15 605787.317 3905821.581
14 605787.153 3905808.634
13 605791.110 3905808.073
12 605792.784 3905799.367
11 605793.119 3905794.678
10 605779.725 3905792.669
9 605773.195 3905819.123
Β 605771.353 3905829.336
7 605762.647 3905831.848
6 605759.1 31 3905843.736
5 605762.647 3905844.740
4 605760.972 3905851.772
3 605764.066 3905853.083
2 605749.883 3905866.288
1 605760.470 3905876.552
21 605238.031 3906429.331
22 605174.522 3906455.061
23 605175.833 3906469.489
24 605206.002 3906471.785
25 605226.914 3906524.551
26 605258.649 3906519.769
27 605288.646 3906523.682
28 605293.862 3906512.379
29 605381.242 3906533.680
30 605394.983 3906490.680
31 605411.231 3906411.460
32 605383.450 3906407.490
33 605375.511 3906460.408
34 605324.579 3906458.424
35 605300.766 3906440.564
36 605303.427 3906395.872
37 605303.427 3906388047
38 605302.122 3906311.535
39 605267.032 3906312.240
40 605272.324 3906353.912
21 605238.031 3906429.331
1 605760.470 3905876.552
22 605774.367 3905872.199
21 605778.371 3905865.432
20 605781.064 3905857.800
19 605784.240 3905848.847
18 605786.522 3905840.653
17 605787.481 3905834.201
16 605787.500 3905829.241
15 605787.317 3905821.581
14 605787.153 3905808.634
13 605791.110 3905808.073
12 605792.784 3905799.367
11 605793.119 3905794.678
10 605779.725 3905792.669
9 605773.195 3905819.123
Β 605771.353 3905829.336
7 605762.647 3905831.848
6 605759.131 3905843.736
5 605762.647 3905844.740
4 605760.972 3905851.772
3 605764.066 3905853.083
2 605749.883 3905866.288
1 605760.470 3905876.552
1 605746.661 3904685.400
2 605760.197 3904677.357
3 605770.005 3904665.000
4 605696.147 3904514.535
5 605690.752 3904499.625
6 605699.482 3904471.965
7 605700.266 3904478.635
8 605703.896 3904463.736
9 605711.252 3904485.109
10 605722.041 3904482.460
11 605724.768 3904465.394
12 605742.934 3904422.628
13 605734.596 3904414.663
14 605730.673 3904418.607
15 605713.606 3904440.970
16 605692.518 3904442.736
17 605637.688 3904488.150
18 605634.647 3904493.838
19 605662.798 3904515.123
20 605669.566 3904526.109
21 605688.202 3904546.314
22 605701.443 3904555.240
23 605710.565 3904605.460
24 605715.764 3904641.556
25 605717.431 3904653.718
26 605723.317 3904666 .862
1 605746.580 3904685.400
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 28-05-2012
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Κνωσού.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Κνωσός
Αρχαιολογικές Θέσεις