Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/17042/558/7-6-2010 - ΦΕΚ 244/ΑΑΠ/24-6-2010
Τίτλος ΦΕΚ Προσωρινή αναοριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου Ακοβίτικων, Δήμου Καλαμάτας, Νομού Μεσσηνίας στο πλαίσιο προωθούμενου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Καλαμάτας.
Κείμενο
Εγκρίνουμε, σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 12 του Ν.3028/2002, την προσωρινή αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου Ακοβίτικων, Δήμου Καλαμάτας Νομού Μεσσηνίας, στο πλαίσιο του προωθούμενου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Καλαμάτας.
Ο αρχαιολογικός χώρος σημειώνεται επί του αποσπάσματος φ.χ. Γ.Υ.Σ., κλ. 1:2000 που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση, οριοθετούμενος από την πολυγωνική γραμμή που ενώνει τα σημεία 1,2,3,...34, 35 και 1. καθώς και από την πολυγωνική γραμμή που ενώνει τα σημεία 36, 37,38,...51, 52 και 36. Τα παραπάνω σημεία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, οι οποίες σημειώνονται σε συνημμένους στην παρούσα απόφαση πίνακες.
Εντός του ως άνω αρχαιολογικού χώρου περιλαμβάνονται οικοδομικά κατάλοιπα της Πρωτοελλαδικής II περιόδου, εκ των οποίων δύο μεγαροειδή οικοδομήματα, και τμήμα κτιρίου που συνδέεται με το μαρτυρούμενο ιερό του Ποσειδώνα και χρονολογείται στον 6° αι.π.Χ. Η Απόφαση αυτή ισχύει έως ότου εκδοθεί η βάσει της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 3028/2002 Απόφαση κήρυξης του εν λόγω αρχαιολογικού χώρου.


ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΟΡΙΩΝ ΑΡΧ/ΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΚΡΟΒΙΤΙΚΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ X Y
1 328588,225 4100731,348
2 328678,190 4100751,120
3 328719,159 4100606,682
4 328736,750 4100610,570
5 328739,920 4100601,060
6 328753,706 4100605,292
7 328787,709 4100547,994
8 328796,426 4100540,108
9 328791,670 4100535,770
10 328833,150 4100502,601
11 328824,413 4100409,252
12 328848,680 4100416,340
13 328862,750 4100425,100
14 328891,870 4100413,630
15 328899,910 4100437,510
16 328926,010 4100414,320
17 328941,500 4100406,800
18 328970,030 4100400,730
19 328952,150 4100345,600
20 328934,010 4100325,360
21 328982,280 4100276,240
22 328993,910 4100272,570
23 329054,816 4100270,114
24 329130,270 4100265,610
25 329174,431 4100260,843
26 329116,673 4099986,047
27 329105,798 4099977,304
28 328924,934 4100003,769
29 328921,006 4099990,422
30 328905,330 4099986,470
31 328811,013 4100184,671
32 328707,757 4100312,576
33 328672,772 4100450,032
34 328663,628 4100512,947
35 328644,270 4100570,668
1 328588,225 4100731,348

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ X Y
36 328609,614 4100544,888
37 328620,058 4100509,173
38 328633,860 4100443,810
39 328671,880 4100301,370
40 328706,860 4100243,460
41 328760,600 4100181,500
42 328793,880 4100135,680
43 328810,819 4100087,090
44 328729,897 4100086,256
45 328552,454 4100099,477
46 328481,520 4100105,150
47 328486,060 4100187,280
48 328447,720 4100347,840
49 328409,940 4100473,430
50 328394,930 4100543,610
51 328505,650 4100571,110
52 328544,347 4100515,154
36 328609,614 4100544,888
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 06-03-2012
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος στην περιοχή "Ακοβίτικα"
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ασπροχώματος
Ακοβίτικα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι