Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/32546/225/7-5-1996 - ΦΕΚ 572/Β/16-7-1996
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου της περιοχής γνωστή ως "Τούμπας Αψάλου" Νομού Πέλλας.
Κείμενο
"Κηρύσσομεν ως αρχαιολογικό χώρο την περιοχή γνωστή ως "Τούμπα Αψάλου" Νομού Πέλλας, για την προστασία των ορατών λειψάνων του αρχαίου οικισμού που έχει εντοπισθεί στη θέση αυτή.
Στο φύλλο χάρτου 1:5.000 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση ο κηρυσσόμενος αρχαιολογικός χώρος οριοθετείται από τα σημεία 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 και 1.
Οι συντεταγμένες που αντιστοιχούν στα παραπάνω σημεία παρατίθενται στο συνημμένο πίνακα συντεταγμένων".

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓ/ΜΑ ΦΧ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Χ Ψ
α/α 1:5000 1:50000 (m) (m) ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 3258.7 ΕΔΕΣΣΑ 5721.0 17277 1-2 200.25
2 3258.7 ΕΔΕΣΣΑ 5591.1 17429.4 2-3 277.60
3 3258.7 ΕΔΕΣΣΑ 5370.8 17598.3 3-4 371.30
4 3258.7 ΕΔΕΣΣΑ 5250.3 17949.5 4-5 337.50
5 3258.7 ΕΔΕΣΣΑ 5489.2 18187.9 5-6 102.82
6 3258.7 ΕΔΕΣΣΑ 5556.6 18181.9 6-7 277.60
7 3258.7 ΕΔΕΣΣΑ 5653.1 18146.4 7-8 51.01
8 3258.7 ΕΔΕΣΣΑ 5654.1 18197.4 8-9 72.14
9 3258.7 ΕΔΕΣΣΑ 5685.6 18262.3 9-10 129.11
10 3258.7 ΕΔΕΣΣΑ 5797.5 18197.9 10-11 190.57
11 3258.7 ΕΔΕΣΣΑ 5937.4 18068.5 11-12 202.26
12 3258.7 ΕΔΕΣΣΑ 6007.3 18258.3 12-13 89.61
13 3258.7 ΕΔΕΣΣΑ 6093.8 18234.9 13-14 131.76
14 3258.7 ΕΔΕΣΣΑ 6157.2 18119.4 14-15 48.59
15 3258.7 ΕΔΕΣΣΑ 6194.7 18088.5 15-16 51.01
16 3258.7 ΕΔΕΣΣΑ 6208.2 18052.5 16-17 312.25
17 3258.7 ΕΔΕΣΣΑ 6470.5 17883.1 17-18 436.48
18 3258.7 ΕΔΕΣΣΑ 6378.6 17456.4 18-19 45.64
19 3258.7 ΕΔΕΣΣΑ 6347.6 17422.9 19-20 74.09
20 3258.7 ΕΔΕΣΣΑ 6276.7 17401.4 20-21 221.01
21 3258.7 ΕΔΕΣΣΑ 6102.8 17265 21-22 116.67
22 3258.7 ΕΔΕΣΣΑ 5989.3 17292 22-1 268.72
1 3258.7 ΕΔΕΣΣΑ 5721.0 17277

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Διόρθωση Σφαλμάτων: ΦΕΚ 833/Β/11-9-1996. Οι διορθώσεις έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο κήρυξης.
Τελευταία Ενημέρωση 09-05-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος περιοχής "Τούμπας Αψάλου" (αρχαίος οικισμός)
ΠΕΛΛΑΣ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Αψάλου
¶ψαλος
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα