Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 23732/22-12-1972 - ΦΕΚ 1127/Β/23-12-1972
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως της Νήσου Θήρας ως τόπου ιστορικού και ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους. (Αναδημοσίευσις)
Κείμενο
Αποφασίζομεν:
Την κήρυξιν ως τόπου ιστορικού και ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, χρήζοντος ειδικής Κρατικής προστασίας της Νήσου Θήρας και του κόλπου του ηφαιστείου μετά των Νήσων Μικρά και Μεγάλη Καϋμένη, Θηρασία και Ασπρονήσι".

Ν. 1469/1950, άρθρα 1 και 5
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 02-11-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κόλπος Ηφαιστείου (Καλντέρα). Τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους
ΘΗΡΑΣ
ΘΗΡΑΣ
ΘΗΡΑΣ
Θήρας

Φυσικοί Χώροι
Νησίδα Ασπρονήσι. Τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους
ΘΗΡΑΣ
ΘΗΡΑΣ
ΘΗΡΑΣ
Θήρας
Ασπρονήσι (νησίς)
Φυσικοί Χώροι
Νήσοι Μικρά και Μεγάλη Καϋμένη. Τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους
ΘΗΡΑΣ
ΘΗΡΑΣ
ΘΗΡΑΣ
Θήρας

Φυσικοί Χώροι
Νήσος Θήρας: Κόλπου του ηφαιστείου μετά των Νήσων Μικρά και Μεγάλη Καϋμένη, Θηρασία και Ασπρονήσι. Τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και ενάλιος αρχαιολογικός Χώρος
ΘΗΡΑΣ
ΘΗΡΑΣ
ΘΗΡΑΣ


Φυσικοί Χώροι
Ιστορικοί Τόποι
Ενάλιοι Χώροι
Νήσος Θηρασία. Τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους
ΘΗΡΑΣ
ΘΗΡΑΣ
ΟΙΑΣ
Θηρασίας

Φυσικοί Χώροι
Ιστορικοί Τόποι