Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/96013/2149/5-11-2010 - ΦΕΚ 506/ΑΑΠ/26-11-2010
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως μνημείου του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Κύμης Ευβοίας.
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1β του Ν.3028/2002, το Πρώτο Δημοτικό Σχολείο Κύμης
Ευβοίας,διότι διαθέτει αξιόλογα αρχιτεκτονικά και μορφολογικά στοιχεία, βρίσκεται σε κομβικό σημείο της Κύμης,αντικατοπτρίζει τηναποδοχή και ενσωμάτωση των αρχιτεκτονικών ρευμάτων της εποχής στην περιοχή, και συνεπώς αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της κοινωνικής και ιστορικής φυσιογνωμίας της.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 25-01-2012
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Α' Δημοτικό Σχολείο Κύμης
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΚΥΜΗΣ
Κύμης
Κύμη
Αστικά Κτίρια