Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ33/57264/2713/04-10-2010 - ΦΕΚ 453/ΑΑΠ/27-10-2010
Τίτλος ΦΕΚ Προσωρινή οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου Βουχετίου (Κάστρο Ρωγών) εν όψει του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Φιλιππιάδας, Ν. Πρεβέζης.
Κείμενο
Οριοθετούμε προσωρινά ως αρχαιολογικό χώρο -βάσει της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3028/2002 (Φ.Ε.Κ. 153/ Α728-06-2002)-την κάτωθι περιοχή του Δήμου Φιλιππιάδας Ν. Πρεβέζης, εν όψει του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Φιλιππιάδας για την αποτελεσματικότερη προστασία των εντοπισμένων σε αυτές σημαντικών αρχαιοτήτων:
1. Αρχαιολογικός χώρος Βουχετίου (Κάστρο Ρωγών), ο οποίος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή που ορίζεται από τις κορυφές Α1, Α2, A3,..., Α60, Α61, και Α1. Στον εν λόγω αρχαιολογικό χώρο έχει αποκαλυφθεί αρχαίος οχυρωμένος οικισμός.
Τα σημεία που οριοθετούν τον ανωτέρω αρχαιολογικό χώρο του Δήμου Φιλιππιάδας, αντιστοιχούν στα ζεύγη συντεταγμένων που παρατίθενται στο συνημμένο στην απόφαση πίνακα συντεταγμένων.

ΣημεΙο


Χ γ ~ ίo Χ γ
Α1 226783.092 4338860.366 Α50 227295.587 4338055.689
Α2 227123.703 4339071 .344 Α51 227236.888 4338110.660
Α3 227177.433 4339104.625 Α52 227174.380 4338166.999
Α4 227233.636 433911 0.778 Α53 227124.625 4338210.064
Α5 227258.642 43391 32.218 Α54 227052.584 4338286.456
Α6 227275.572 4339141 .964 Α55 227021.764 4338323.269
Α7 227281.254 4339150.758 Α56 226984.281 4338376.820
Α8 227298.405 4339163.440 Α57 226953.350 4338423.039
Α9 227311.659 4339174.138 Α58 226930.619 4336463.868
Α10 227323.961 4339176.970 Α59 226903.315 4338513.573
Α 11 227350.463 4339184.875 Α60 226889.067 4338548.706
Α 12 227386.783 4339203.628 Α6 1 226824.692 4338735.452
Α 13 227443.294 4339241.292
Α 1 4 227905.047 4338749.079
Α 15 227901.844 4338717.812
Α 16 227879.543 4338680.588
Α17 227820.475 4338645.592
Α 18 227928.632 4338526.947
Α 19 227979.248 4338491.832
Α20 227936.470 4338479.390
Α21 228108.511 4338368.736
Α22 228057.264 4338263.212
Α23 228117.952 4338227.391
Α24 228200.733 4338173.036
Α25 228204.291 4338092.644
Α26 228195.414 4338072.219
Α27 228175.794 4338083.106
Α28 228148.030 43381 00.567
Α29 228128.185 4338113.207
Α30 2281 19.623 4338118.660
Α3 1 228100.167 4338131.053
Α32 228078.092 4338145.112
Α33 228068.516 4338100.201
Α34 228057.250 4338054.965
Α35 228040.185 4337955.520
Α36 228005.756 4337966.31 Ο
Α37 228000.000 4337947.944
Α38 227849.638 4337994.929
Α3 9 227845.216 4337979.082
Α40 227678.179 4338017.218
Α41 227658.199 4337991.007
Α42 227573.384 433791 8.029
Α43 227529.858 4337965.399
Α44 227411.853 4337892.894
Α45 227397.151 4337926.229
Α4 6 227382.792 4337952.21 Ο
Α47 227365.957 4337979.205
Α48 227352.296 4338000,000
Α49 227341.517 4338012.651
Η απόφαση αυτή ισχύει έως ότου εκδοθεί η βάσει της παρ. 1 του Άρθρου 12 του Ν. 3028/2002 απόφαση κήρυξης των εν λόγω αρχαιολογικών χώρων.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 19-01-2012
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ερείπια αρχαίας Ακροπόλης Ρωγών στη Νέα Κερασούντα
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ
Νέας Κερασούντος

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις