Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/28818/1033/26-07-2010 - ΦΕΚ 321/ΑΑΠ/06-08-2010
Τίτλος ΦΕΚ Προσωρινή αναοριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου Πεταλιδίου (αρχαία Κορώνη), Δήμου Πεταλιδίου, Νομού Μεσσηνίας στο πλαίσιο προωθούμενου Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δήμων Αίπειας, Κορώνης και Πεταλιδίου, Νομού Μεσσηνίας.
Κείμενο
Σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 12 του Ν. 3028/2002, την προσωρινή αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου Πεταλιδίου (αρχαίαΚορώνη),Δήμου Πεταλιδίου,Νομού Μεσσηνίας, στο πλαίσιο του προωθούμενου Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δήμων Αίπειας, Κορώνης και Πεταλιδίου.
Ο αρχαιολογικός χώρος - χερσαίος και θαλάσσιος- σημειώνεται επί του αποσπάσματος φ.χ. Γ.Υ.Σ., κλ. 1:5000 που συνοδεύει τηνπαρούσα Απόφαση, οριοθετούμενος από την πολυγωνική γραμμή που ενώνει τα σημεία 1, 2, 3,...46, 47, 48, ΙΑ, Ι, Θ, Η, Ζ, ΣΤ, Ε, Δ, Γ, Β και 1.
Τα παραπάνω σημεία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, οι οποίες σημειώνονται σε συνημμένο στην παρούσα Απόφαση πίνακα.

Κορυφή

Χ Υ
1 315853.00 4090933.00
2 315805.89 4090940.56
3 315694.00 4091049.00
4 315567.67 409 1182.86
5 315477.79 4091 266.05
6 315401.00 4091 249.00
7 315323.97 4091251 .79
8 315242.52 4091328.75
9 315141.34 4091377.32
10 315056.00 4091382.00
11 314996.00 4091341 .00
12 314927.00 4091335.00
13 314881 .00 4091273.00
14 314772.69 4091281.27
15 314712.30 4091294.42
16 314690.00 4091352.00
17 314629.92 4091308.22
18 314548.30 4091 334.01
19 314552.00 409 1405.00
20 314543.00 4091466.00
21 314602.00 4091551.00
22 314692.69 4091567.54
23 314864.66 4091758.77
24 314834.08 4091846.13
25 314903.00 409 1873.00
26 314940.00 4091 916.00
27 314975.00 4092057.00
28 314998.00 4092092.00
29 315002.94 4092315.01
30 314942.00 4092329.00

Κορυφή Χ Υ

31 3149 14.00 4092469.00
32 314930.00 4092591.00
33 314990.40 4092829.70
34 315029.23 4 093038.98
35 315016.07 4093143.02
36 314986.00 4093350.00
37 314993.94 4093548.92
38 315038.00 4093616.00
39 315125.00 4093702.00
40 315128.00 4093763.00
41 315228.00 4093855.00
42 315206.00 4093906.00
43 315316.00 4093998.00
44 3 15406.29 40941n .46
45 315506.84 4094123.74
46 3 15557.12 4094150.92
47 3 15594.56 4094212.97
48 315675.62 4094291.43

ΙΑ 316164.01 4094288.64
Ι 3 15970.20 4093681 .08
Θ 3 15803.10 409 3122.26
Η 315796.43 4092822.67
Ζ 316049.59 4092531.66
ΣΤ 316421.30 4092361.61
Ε 316569.03 4091956.91
Δ 3 16473.85 4091581 .43
Γ 316469.05 4091178.82
Β 316353.15 4090899.34


Εντός του ως άνω αρχαιολογικού χώρου εντοπίζεται η αρχαία πόλη της Κορώνης, με μεταξύ άλλων-τμήμα-τα της οχύρωσης της, τον αρχαίο μώλο, νεκροταφείο, οικιστικά κατάλοιπα και μεγάλο λουτρικό συγκρότημα στη θέση «Λουτρό», χρονολογούμενα κυρίως στους ελ- ληνιστικούς, ρωμαϊκούς - υστερορωμαϊκούς και μεσαιωνικούς χρόνους.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 03-01-2012
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος Πεταλιδίου. Αποχαρακτηρισμός.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ
Πεταλιδίου
Πεταλίδιον
Αρχαιολογικές Θέσεις