Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1564/31284/28-6-1984 - ΦΕΚ 530/Β/6-8-1984
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης όπου χρειάζεται ειδική κρατική προστασία η οικία ιδιοκτησίας Γ. Γιούσμη στη συνοικία "Βαρόσι" της Έδεσσας και στις οδούς Μακεδονομάχων 24 και αρχ. Μελετίου 43.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με το Ν 1459/50 την οικία στις οδούς Μακεδονομάχων 24 και Αρχ. Μελετίου 43 στην διατηρητέα περιοχή"Βαρόσι" της Έδεσσας, ιδιοκτησίας Μαρίας Γιούσμη, γιατί αποτελεί ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά και αξιόλογα δείγματα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της παραπάνω περιοχής.
Διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα με την χαρακτηριστική πολεοδομική οργάνωση, όπου τα σπίτια είναι κτισμένα στην σειρά ώστε στο εξωτερικό να εμφανίζεται ένας συνεχής τοίχος που διαφοροποιείται από τα μορφολογικά στοιχεία και το ύψος ενώ στο εσωτερικό κάθε σπίτι έχει τη δική του μικρή αυλή όπου βλέπουν τα χαγιάτια και οργανώνεται ο κύριος χώρος ζωής.
Η όψη της οδού Μακεδονομάχων είναι πολύ ενδιαφέρουσα μορφολογικά με την οργάνωση των σαχνισιών των ορόφων ενώ η όψη της Αρχ. Μελετίου εμφανίζεται επίπεδη και λιτή στην οργάνωσή της με τα ορθοφωνικά παράθυρα των ορόφων και την είσοδο του ισογείου.
Χαρακτηριστική είναι η διακόσμηση του ισογείου και του α΄ ορόφου με την απομίμηση ισοδόμου τοιχοποίας στο εξωτερικό επίχρισμα".

ΚΝ 5351/1932
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 07-01-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Οικία στην οδό Μακεδονομάχων 24 και Αρχ. Μελετίου 43 στην Έδεσσα, ιδ. Μ. Γιούσμη
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
Εδέσσης
Έδεσσα
Αστικά Κτίρια