Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 32291/1664/1-11-1972 - ΦΕΚ 955/Β/8-11-1972
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως οικίας εν Εδέσση ως χρηζούσης ειδικής κρατικής προστασίας.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε την εν Εδέσση και επί της οδού Καπετάν Άγρα και πλατείας Ηρακλειδών (Δικαστηρίων) κειμένην οικίαν ως χρήζουσαν ειδικής κρατικής προστασίας, καθ΄ όσον αυτή αποτελεί ενδιαφέρον δείγμα της παραδοσιακής λαϊκής αρχιτεκτονικής της πόλεως".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 16-01-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο στην οδό Καπετάν Ακρίτα 5 και πλατεία Ηρακλειδών στην Έδεσσα. Αποχαρακτηρισμός
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
Εδέσσης
Έδεσσα
Αστικά Κτίρια