Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/31876/2251/14-9-1987 - ΦΕΚ 545/Β/14-10-1987
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως: 1) έργου τέχνης του αρχοντικού Βαλάσα στην οδό Μακεδονομάχων 26 και 2) ως έργων τέχνης και ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων των κτιρίων επί των οδών Αρχ. Μελετίου 39 και 41, στην συνοικία "Βαρόσι" της Έδεσσας.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως κτίριο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/50:
α) ως έργο τέχνης, το αρχοντικό ιδιοκτησίας Μ. και Λ. Βαλάσα στην οδό Μακεδονομάχων 26 στη συνοικία "Βαρόσι" της Έδεσσας, γιατί αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της αστικής αρχιτεκτονικής, όπως αυτή διαμορφώθηκε στην Έδεσσα το α΄ μισό του 19ου αιώνα, και ακόμη αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παραδοσιακού συνόλου της χριστιανικής συνοικίας (Βαρόσι) της πόλης κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας.
β) ως έργα τέχνης και ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία τα κτίρια επί της οδού Αρχ. Μελετίου 39 και 41, στην συνοικία "Βαρόσι", γιατί στην Έδεσσα αποτελούν αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της πόλης στο β΄ μισό του 19ου αιώνα με χαρακτηριστική τυπολογικά οργάνωση (αδελφομοίρια)".

ΚΝ 5351/1932
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίρια στην οδό Αρχ. Μελετίου 39 και 41 στην Έδεσσα
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
Εδέσσης
Έδεσσα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Μακεδονομάχων 26 στην Έδεσσα, ιδ. Μ. και Λ. Βαλάσα
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
Εδέσσης
Έδεσσα
Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια