Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/76/4195/21-1-1988 - ΦΕΚ 40/Β/1-2-1988
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
" Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις τουΝ.1469/50, την οικία του Ιωάννη Τρουπάκη στην Καρδαμύλη Μεσσηνίας, γιατί αποτελεί τυπικό δείγμα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής των αρχοντικών της Μάνης, σημαντικό για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής στο συγκεκριμένο χώρο ".


Κ.Ν. 5351/1932, άρθρο 52.
Ν. 1469/1950.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Οικία Ιωάννη Τρουπάκη
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Καρδαμύλης
Καρδαμύλη
Αστικά Κτίρια