Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2185/61984/6-10-1979 - ΦΕΚ 1011/Β/5-11-1979
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού ως έργου τέχνης του Πυργόσπιτου ιδιοκτησίας Χ. και Α. Πετρέα στην Επάνω Καρδαμύλη Μεσσηνιακής Μάνης.
Κείμενο
" Χαρακτηρίζουμε το Πυργόσπιτο με το βοηθητικό του κτίσμα στην Επάνω Καρδαμύλη Μεσσηνιακής Μάνης, ιδιοκτησίας Χρήστου και Ανδρέα Πετρέα, ως έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, γιατί αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της οχυρωμένης Μανιάτικης κατοικίας."Κ.Ν. 5351/1932
Ν. 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 11-02-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Πυργόσπιτο Πετρέα
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Καρδαμύλης
Καρδαμύλη
Αμυντικά Συγκροτήματα
Βοηθητικοί Χώροι
Πύργοι