Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/104/6447/20-2-1990 - ΦΕΚ 150/Β/14-3-1990
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων διόροφης οικίας (Α) με ελαιοτριβείο και τριορόφου πυργόσπιτου (Β) που περιλαμβάνεται στο οχυρωμένο συγκρότημα των Τρουπάκιδων - Μούρτζιωνων στην Πάνω Καρδαμύλη Μάνης, ιδ. Νικολάου και Σπυρίδωνος Πετρέα με ακτίνα προστασίας στα όρια της ιδιοκτησίας των παραπάνω ιδιοκτητών και ο μηχανολογικός εξοπλισμός τους εφόσον υπάρχει.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία:
Α) τη διώροφη οικία με ελαιοτριβείο που περιλαμβάνεται στο οχυρωμένο συγκρότημα των Τρουπάκιδων - Μούρτζινων στην πάνω Καρδαμύλη Μάνης, ιδιοκτησίας κ. Νικολάου και Σπυρίδωνος Πετρέα με ακτίνα προστασίας στα όρια της ιδιοκτησίας των παραπάνω ιδιοκτητών και ο μηχανικός εξοπλισμός τους εφ' όσον υπάρχει, διότι αποτελούν σημαντικά δείγματα για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής της προβιομηχανικής Μεσσηνιακής Μάνης.
και Β) το τριώροφο πυργόσπιτο που περιλαμβάνεται στο οχυρωμένο συγκρότημα των Τρουπάκιδων Μούρτζινων στην πάνω Καρδαμύλη Μάνης, ιδιοκτησίας κ. Νικολάου και Σπυρίδωνος Πετρέα με ακτίνα προστασίας στα όρια της ιδιοκτησίας των παραπάνω ιδιοκτητών και ο μηχανικός εξοπλισμός τους εφ' όσον υπάρχει, διότι αποτελούν σημαντικά δείγματα για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής της προβιομηχανικής Μεσσηνιακής Μάνης".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52.
Ν 1469/1950.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 29-02-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Οικία στο συγκρότημα Τρουπάκιδων - Μούρτζινων
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Καρδαμύλης
Καρδαμύλη
Βιοτεχνία / Βιομηχανία
Αστικά Κτίρια
Πυργόσπιτο
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Καρδαμύλης
Καρδαμύλη
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι