Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/46831/1355/24-10-1995 - ΦΕΚ 949/Β/17-11-1995
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε τη Βάρδια Δημητρέων, που βρίσκεται στην Κοινότητα Καρδαμύλης, επαρχίας Καλαμάτας, νομού Μεσσηνίας, ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με ζώνη προστασίας 100 μέτρα γύρω του.
Η βάρδια των Δημητρέων χτισμένη σε χαμηλό λόφο, είναι λιθόκτιστη πυργοειδή κατασκευή ορθογωνικής κάτοψης και μικρών διαστάσεων.
Η τοιχοποιία της είναι αργολιθοδομή και μόνο οι ακμές του κτίσματος είναι από λαξευμένο πωρόλιθο.
Το κτίσμα - που αποτελούσε ένα στρατιωτικό παρατηρητήριο με αμυντικό χαρακτήρα - και εντάσσεται σ' ένα σύστημα (τελωνείο Μούρτζινου, οχυρό Μούρτζινου, βάρδια Πετρέα κ.λ.π.) που προστάτευε την περιοχή, χρονολογείται στον 18ο αιώνα".

ΚΝ 5351/1932.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Βάρδια (Παρατηρητήριο) Δημητρέων
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Καρδαμύλης

Αμυντικά Συγκροτήματα