Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/46170/2674/23-10-1995 - ΦΕΚ 926/Β/10-11-1995
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως αρχαιολογικό χώρο την περιοχή του αρχαίου Λεύκτρου που ταυτίζεται με το σημερινό χωριό Στούπα στα νότια της Καρδαμύλης για λόγους προστασίας των λειψάνων οικισμού και οχυρώσεως της αρχαίας πόλης.
Η περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα 1:5000 Φ.Χ. Γ.Υ.Σ. και ορίζεται από τα σημεία 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 - ακτογραμμή - 1 που αντιστοιχούν στον ακόλουθο πίνακα συντεταγμένων:

ΣΗΜΕΙΑ Χ Ψ
1 18803 11100
2 18463 11087
3 18436 11044
4 18360 10857
5 18348 10817
6 18289 10718
7 18160 10480
8 17973 10205
9 17957 10150
10 17887 10105
11 17793 10030
12 18839 9840
13 18037 9726

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίου Λεύκτρου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Καρδαμύλης

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα