Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/259/9141/1-3-1989 - ΦΕΚ 189/Β/14-3-1989
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
" Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και ως έργο τέχνης, που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/1950, το κτίριο:
α) του Διοικητηρίου στην Καλαμάτα επειδή πρόκειται για αξιόλογο στρατιώτικο κτίριο (ειδικής λειτουργίας) των αρχών του αιώνα μας, όπου στέγαστηκε μια στρατιωτική μονάδα με σημαντική δράση για τη στρατιωτική ιστορία της Ελλάδας και παρουσιάζει μεγάλο αρχιτεκτονικό και μορφολογικό ενδιαφέρον με απόλυτη συμμετρία στις όψεις και αυστηρό και λιτό ύφος στα μορφολογικά του στοιχεία
και β) του Λόχου του 9ου Συντάγματος Πεζικού στην Καλαμάτα επειδή πρόκειται για αξιόλογο στρατιώτικο κτίριο (ειδικής λειτουργίας) των αρχών του αιώνα μας, όπου στέγαστηκε μια στρατιωτική μονάδα με σημαντική δράση για τη στρατιωτική ιστορία της Ελλάδας και παρουσιάζει μεγάλο αρχιτεκτονικό και μορφολογικό ενδιαφέρον με απόλυτη συμμετρία στις όψεις και αυστηρό και λιτό ύφος στα μορφολογικά του στοιχεία ".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο Διοικητηρίου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Κτίριο Λόχου 9ου Συντάγματος Πεζικού
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια