Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/46902/2465/7-10-1994 - ΦΕΚ 840/Β/11-11-1994
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου του οικισμού και του νεκροταφείου εποχής του σιδήρου στο λόφο του σημ. οικισμού Παλαιού Γυναικόκαστρου, Κοινότητας Μεσιανού, Ν. Κιλκίς.
Κείμενο
"Kηρύσσεται ως αρχαιολογικός χώρος ο οικισμός και το νεκροταφείο της εποχής του σιδήρου που βρίσκονται στο λόφο (και μάλιστα στις N. και NA πλαγιές του) του σημερινού οικισμού Παλαιού Γυναικόκαστρου, Kοινότητας Mεσιανού, N. Kιλκίς.
Στο λόφο σώζονται επίσης τα λείψανα του Bυζαντινού Kάστρου (κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος ΦEK 313 / B / 22 - 6 - 87, Y.A. B1/ Φ 34 / 11050 / 275 / 11 - 5 - 87) .
H κηρυγμένη περιοχή ορίζεται από τα σημεία 1 έως και 42 - 1 στο απόσπασμα φύλλου χάρτη ΓYΣ κλίμακας 1: 5000, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση, τα οποία αντιστοιχούν στα εξής ζεύγη συντεταγμένων :

ΣYNTETAΓMEMEΣ: ΠAΛAIO ΓYNAIKOKAΣTPO

ΣHMEIA
X Ψ
1 - 19044.80 21659.40
2 - 19015.70 21639.90
3 - 18942.30 21630.10
4 - 18887.50 21578.20
5 - 18750.20 21450.80
6 - 18697.60 21393.20
7 - 18662.40 21343.90
8 - 18605.10 21305.10
9 - 18522.20 21273.70
10 - 18467.40 21279.80
11 - 18406.10 21302.60
12 - 18332.80 21195.90
13 - 18286.60 21150.70
14 - 18242.40 20976.10
15 - 18250.10 20520.70
16 - 18306.40 20484.30
17 - 18535.50 20508.80
18 - 18663.70 20811.50
19 - 18709.50 20870.90
20 - 18844.70 20955.30
21 - 18930.40 20970.20
22 - 18950.00 20955.50
23 - 19029.90 20957.50
24 - 19188.20 20949.80
25 - 19265.10 20954.20
26 - 19279.50 20972.60
27 - 19377.40 20984.30
28 - 19382.10 21018.80
29 - 19393.60 21035.10
30 - 19350.00 21124.50
31 - 19329.80 21179.90
32 - 19359.70 21239.80
33 - 19415.90 21343.70
34 - 19414.50 21365.40
35 - 19355.80 21404.80
36 - 19290.20 21404.90
37 - 19249.90 21429.90
38 - 19225.30 21472.20
39 - 19240.80 21515.00
40 - 19202.50 21566.10
41 - 19145.10 21600.50
42 - 19084.20 21614.90

K.N. 5351/ 1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Διόρθωση Σφαλμάτων: ΦΕΚ 961/Β/23-12-1994. Οι διορθώσεις έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο κήρυξης.
Τελευταία Ενημέρωση 09-09-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Οικισμός και Νεκροταφείο εποχής σιδήρου
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
Μεσιανού
Παλαιόν Γυναικόκαστρον
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα