Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/111550/4967/14-12-2006 - ΦΕΚ 196/ΑΑΠ/27-12-2006
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, περιοχών Πόθειας,Σκαλίων, Εμπορειού και Βαθέος της νήσου Καλύμνου, Νομού Δωδεκανήσου
Κείμενο
"αποφασίζουμε: Εγκρίνεται η κήρυξη ως αρχαιολογικών χώρων, των ακόλουθων περιοχών Πόθειας, Σκαλίων, Εμπορειού και Βαθος της νήσου Καλύμνου,Νομού Δωδεκανήσου για την αποτελεσματικότερη προστασία των εντοπισμένων σε αυτές ανασκαμμένων και μη αρχαιοτήτων,που χρονολογούνται από τους προϊστορικούς χρόνους έως την ενετική περίοδο:

Α) Αρχαιολογικός Χώρος Πόθειας:
Οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή 1, 2, 3,...39, ακτογραμμή, 84, 83, 82,... 43, 42, 41, 40 ακτογραμμή και 1, όπως αυτή σημειώνεται στα υπ? αριθμ. 7757.3, 7757.6,7757.4 και 7757.1 συνημμένα αποσπάσματα φύλλων χάρτου Γ.Υ.Σ., κλίμακας 1:5000. Τα ανωτέρω σημεία αντιστοιχούν στον επίσης συνημμένο πίνακα συντεταγμένων Νο 1.

Στην κηρυσσόμενη περιοχή περιλαμβάνονται οι εξής προϊστορικές, κλασικές, ρωμαϊκές και βυζαντινές θέσεις:

1.Μοναστηριακό συγκρότημα Αγ. Πέτρου, παλαιοχριστιανικής εποχής.
2.Σπήλαιο Χοιρόμαντρες, με ενδείξεις κατοίκησης και ευρήματα από τους νεολιθικούς (Τελική Νεολιθική περίοδος) έως και τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους.
3.Λείψανα οχυρού (;) ελληνιστικής περιόδου στη συνοικία του Αγ. Στεφάνου.
4.Παλαιοχριστιανική Βασιλική Ευαγγελίστριας κτισμένη με αρχαιότερο υλικό προερχόμενο πιθανόν από αρχαίο ιερό της Άρτεμης.
5.Τάφοι ελληνιστικής περιόδου (2 κιβωτιόσχημοι, 1 λακκοειδής και 1 καλυβίτης) στην περιοχή ανάμεσα στον Αγ. Μάμα και την Αγ. Τριάδα.
6.Ενετικό Κάστρο Χρυσοχεριάς (15ου αι.), Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος (16ου αι.). Στην ευρύτερη περιοχή αναφέρονται επιφανειακά μυκηναϊκά όστρακα.
7.Μονόχωρες εκκλησίες Αγ. Δημητρίου και Αγ. Ιωάννου Κουτσοκέφαλου (14ου αι.).
8.Ι. Ναός Αγ. Αθανασίου, δυτικά του Κάστρου της Χρυσοχεριάς.
9. Ρωμαϊκή δεξαμενή στο χώρο του νοσοκομείου της Πόθειας.
10.Σπήλαιο Αγ. Βαρβάρας, με ευρήματα προϊστορικών χρόνων (Τελικής Νεολιθικής περιόδου, Πρώιμης Χαλκοκρατίας και Μυκηναϊκής εποχής).
11. Ρωμαϊκό ταφικό κτίσμα περιοχής Φλασκάς.

1.Οχυρωμένος οικισμός («Παλαιόχωρα»), μεταξύ Πόθειας και Μυρτιών.
2.Ιερό Δαλίου Απόλλλωνος (κύρια φάση 4ου-3ου αι. Π.Χ.) και παλαιοχριστιανικές βασιλικές «Χριστού της Ιερουσαλήμ» και Αγίας Σοφίας της Ευαγγελίστριας, κτισμένες με οικοδομικό και επιγραφικό υλικό από τον αρχαίο ναό.

1.Λείψανα υπαίθριου ιερού, στην τοποθεσία «Τρεις Ιεράρχες»
2.Λείψανα οχυρωμένου οικισμού ελληνιστικών-ρωμαϊκών χρόνων και θαλαμοειδείς τάφοι στην περιοχή του Δάμου.
3.Ρωμαϊκές θέρμες και κιβωτιόσχημοι τάφοι ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων, κοντά στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου, στην περιοχή του Δάμου.
4.Μονόχωρη καμαροσκέπαστη εκκλησία του Αγ. Κων/ νου στο Παραδείσι (13ου ).
5.Λείψανα παλαιοχριστιανικής βασιλικής της Ζωοδόχου Πηγής, στη θέση Καντούνι.
6.Ι. Ναός Αγ. Θεοδώρων (μεσοβυζαντινών χρόνων) στη Βουκολιά, κτισμένη με αρχαιότερο οικοδομικό υλικό ίσως στη θέση παλαιότερου ναού.


Β) Αρχαιολογικός Χώρος Σκαλίων:
Οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή 1,2,3,...10, ακτογραμμή και 1, όπως αυτή σημειώνεται στο υπ? αριθμ. 7747.5 απόσπασμα φύλλου χάρτου Γ.Υ.Σ., που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση. Τα ανωτέρω σημεία αντιστοιχούν στον επίσης συνημμένο πίνακα συντεταγμένων Νο 2.
Στην κηρυσσόμενη περιοχή περιλαμβάνονται:

1. Μονόχωρος Ι. Ναός Αγίου Νικολάου Σκαλίων (13ου- 14ου αι.), κτισμένος στα ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής.

2. Ελληνιστική νεκρόπολη.

3. Μονόχωρη εκκλησία του Αγ. Μάμαντος, κτισμένη πάνω σε λείψανα μεσοβυζαντινού ναού.


Γ) Αρχαιολογικός Χώρος Εμπορειού: οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή 1,2,3,...36,37,38, ακτογραμμή και 1, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα των υπ? αριθμ. 7747.5 και 7747.3 φύλλων χάρτου Γ.Υ.Σ.. Τα ανωτέρω σημεία αντιστοιχούν στον επίσης συνημμένο πίνακα συντεταγμένων Νο 3. Στην κηρυσσόμενη περιοχή περιλαμβάνονται:

1.Ευρυόθολος Εμπορειού: καμαροσκεπές οικοδόμημα που πιθανόν χρησίμευε ως παρατηρητήριο της θαλάσσιας περιοχής.
1.Παλαιοχριστιανικός λουτρώνας Εμπορειού.
2.Παλαιοχριστιανικός οικισμός Εμπορειού.
3.Παλαιοχριστιανική Βασιλική Εμπορειού.
4.Ελληνιστικό οχυρό, στη θέση Καστρί.


Δ) Αρχαιολογικός Χώρος Βαθέος:
οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή 1, 2, 3,...78, 79, 80 ακτογραμμή και 1, όπως αυτή σημειώνεται στα αποσπάσματα των υπ? αριθμ. 7758.1 και 7757.2, 7747.8, 7747.7, 7757.1, 7757.4, 7758.3 φύλλων χάρτου Γ.Υ.Σ..

Τα ανωτέρω σημεία αντιστοιχούν στον επίσης συνημμένο πίνακα συντεταγμένων Νο 4.
Στην κηρυσσόμενη περιοχή περιλαμβάνονται:
1. «Φυλάκειο» του 4ου/3ου αι. Π.Χ. Στα ΝΔ της κοιλάδας του Βαθέος.

2. Ευρήματα νεολιθικών έως και γεωμετρικών χρόνων στο λόφο της Περιστεριάς και στη Βουκολιά.

3. Ναϋδριο του Αγ. Ιωάννη του Θεολόγου (η Θεολογάκι), κτισμένου σε ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής
?. Τρίκλιτη βασιλική του 6ου αι. Στο οικ. Χαλκίτη
?. Τρίκλιτη βασιλική στο Βαθύ-Ανάσταση


6. Μονόχωρος ναός του Αγ. Γεωργίου (13ος αι.) και τρίκλιτη βασιλική του β΄ μισού του 6ου αι.

7. Τρίκλιτη βασιλική της Αγ. Σοφίας του τέλους του 6ου ή των αρχών του 7ου.

8. Σπήλαιο Δασκαλειό ή Σκάλια: κατοίκηση και χρήση από τους νεολιθικούς (Τελική Νεολιθική περίοδος) έως και τους γεωμετρικούς χρόνους και κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο.

9. Τρίκλιτη παλαιοχριστιανική βασιλική (6ου αι.), με την ονομασία «Ανατολική Εκκλησία-Βαθύ».

10. Ναϋδριο της Αγ. Ειρήνης, κτισμένο πάνω σε λείψανα παλαιοχριστιανικής βασιλικής (β΄ μισό του 6ου αι.) στο Βαθύ.

11.Ερείπια παλαιοχριστιανικού οικισμού Ρήνας,παλαιοχριστιανικά ταφικά κτίσματα και παλαιοχριστιανικός οικισμός περιοχής Καλιώτισσας.

12. «Κυρά Χωστή»: μονόχωρος Ι. Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου.

13. μονόχωρος βυζαντινός ναός Αγίου Κηρύκου, πάνω στα ερείπια της παλαιοχριστιανικής βασιλικής του Σταυρού.

14. Οχυρό ελληνιστικών χρόνων στη βόρεια πλευρά της κοιλάδας του Βαθέος.

15. Μοναστηριακό συγκρότημα του 18ου αι. (Παναγία Κυρά Ψηλή).

16. Μονόχωρος ναίσκος της Αγ. Άννας Καλιώτισσας (13ου αι.), κτισμένος πάνω στα λείψανα παλαιοχριστιανικής βασιλικής (5ου αι.) και δίπλα σε αρχαίο υδραγωγείο.

17. Προϊστορικά ευρήματα (εργαλεία) από το σπήλαιο Τσιγγούρα.

18. «Παλαιοπαναγιά»: παλαιοχριστιανικός οικισμός, τάφοι και παλαιοχριστιανική βασιλική.

19. μονόχωρη εκκλησία του Αγ. Παντελεήμονα (13ου αι.).

20. Πάνω Παναγιά: μονόχωρος ναϊσκος, πάνω στα ερείπια μοναστηριακού συγκροτήματος παλαιοχριστιανικών χρόνων.

21. εκκλησία Αγ. Θεοδώρων: τοιχογραφικός διάκοσμος του 15-16ου αι. Από την αψίδα της νεώτερης εκκλησίας

22. Οχυρωμένη ακρόπολη του Έμπολα (4ου αι. Π.Χ.), εντός της οποίας υπάρχει το βυζαντινό μονόχωρο ναϋδριο του Ταξιάρχη (13ου), κτισμένο πάνω στα ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής.

23. Άγιος Αντώνιας: μονόχωρη βυζαντινή εκκλησία (13ου αι.), διάσπαρτα παλαιοχριστιανικά αρχιτεκτονικά μέλη.

24. Άγιος Δημήτριος: μονόχωρη εκκλησία με τοιχογραφία δέησης (13ου αι.).


1.οικισμός στην περιοχή του Κάστελλα, με κατοίκηση από τους προϊστορικούς έως και τους Κλασικούς χρόνους.

2.Σπήλαιο Αγίου Νικολάου στη θέση Στημένια, με ίχνη προϊστορικής κατοίκησης, ναύδριο του Αγ. Νικολάου και καμαροσκέπαστο παλαιοχριστιανικό τάφο.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 25-07-2011
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος Βαθέος
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝΦυσικοί Χώροι
Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Σπήλαια
Οικιστικά Σύνολα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός Χώρος Εμπορειού
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝΑμυντικά Συγκροτήματα
Λουτρά
Οικιστικά Σύνολα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός Χώρος Πόθειας
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ


Εμπορειός
Αρχαιολογικός Χώρος Σκαλίων
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝΝεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι