Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/65180/2993/15-12-2006 - ΦΕΚ 221/ΑΑΠ/29-12-2006
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου της ευρύτερης περιοχής του αρχαίου Δήμου της Φυλής, του φρουρίου και του σπηλαίου του Πανός και των Νυμφών, στο Δήμο Φυλής, Νομού Αττικής».
Κείμενο
Κηρύσσουμε ως αρχαιολογικό χώρο:
α) την ευρύτερη περιοχή του αρχαίου Δήμου της Φυλής, ενός από τους σημαντικότερους και μεγαλύτερους αρχαίους Δήμους της Πάρνηθας, β) του φρουρίου και γ) του σπηλαίου του Πανός και των Νυμφών, όπως αυτός ορίζεται από τα σημεία 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ... 10 - 11 - 12 ... 19 - 20 - 21 ... 29 - 30 - 31 ... 39 - 40 - 41 ... 49 - 50 - 51 ... 57 - 58 - 1 στα συνημμένα αποσπάσματα χάρτη ΓΥΣ, κλίμακας 1: 5.000. Τα ανωτέρω σημεία αντιστοιχούν στους συνημμένους πίνακες συντεταγμένων.


ΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤ. ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΤ.
Χ Ψ
α/α 1:5000 1:50.000 [m] [m] ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ[m]

1 6434/6 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 17389.7 -11470.7 1 - 2 164.12
2 6434/6 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 17506.5 -11355.4 2 - 3 119.56
3 6434/6 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 17614.3 -11303.7 3 - 4 264.90
4 6434/6 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 17879.2 -11302.7 4 - 5 91.99
5 6434/6 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 17967.2 -11329.5 5 - 6 142.25
6 6434/6 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 18106.9 -11302.7 8 - 7 342.40
7 6434/6 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 18449.3 -11304.2 7 - 8 482.00
8 6434/6 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 18623.8 -11753.5 8 - 9 19360
9 6434/6 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 18601.4 -11945.8 9 - 10 81.58
10 6434/6 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 18569.6 -12020.9 10 - 11 344.51
11 6434/6 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 18339.5 -12277.3 11 - 12 116.60
12 6434/6 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 18291.8 -12383.7 12 - 13 166.95
13 6434/6 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 18253.5 -12546.2 13 - 14 223.12
14 6434/6 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 18120.3 -12725.2 14 - 15 210.34
15 6434/6 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 17929.9 -12814.6 15 - 16 172.40
16 6434/6 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 17757.5 -12815.1 16 - 17 377.19
17 6434/6 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 17392.7 -12719.2 17 - 18 194.40
18 6434/5 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 17198.4 -12713.0 18 - 19 135.36
19 6434/5 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 17096.5 -12802.1 19 - 20 191.79
20 6434/5 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 16942.2 -12688.2 20 - 21 452.06
21 6434/5 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 16523.4 -12518.0 21 - 22 549.20
22 6434/5 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 15974.6 -12539.0 22 - 23 435.39
23 6434/5 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 15548.2 -12451.0 23 - 24 250.22
24 6434/5 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 15298.0 -12448.1 24 - 25 206.37
25 6434/5 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 15181.6 -12617.3 25 - 26 67.32
26 6434/5 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 15180.0 -12684.6 26 - 27 83.80
27 6434/5 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 15227.7 -12753.5 27 - 28 220.81
28 6434/5 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 15007.4 -12768.5 28 - 29 155.20
29 6434/5 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 14880.6 -12858.0 29 - 30 123.62
30 6434/5 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 14798.7 -12950.6 30 - 31 147.83
31 6434/5 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 14657.6 -12994.7 31 - 32 223.32
32 6434/5 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 14436.3 -13024.7 32 - 33 230.78
33 6434/5 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 14206.6 -13002.4 33 - 34 78.93
34 6434/5 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 14232.1 -12927.7 34 - 35 95.20
35 6434/5 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 14231.8 -12832.5 35 - 36 194.20
38 6434/5 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 14301.4 -12651.2 36 - 37 93.64
37 6434/5 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 14285.6 -12558.9 37 - 38 93.45
38 6434/5 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 14222.9 -12489.6 38 - 39 238.11
39 6434/5 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 14331.9 -12277.9 39 - 40 142.39
40 6434/5 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 14308.8 -12137.4 40 - 41 139.11
41 6434/5 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 14310.0 -11998.3 41 - 42 93.13
42 6434/5 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 14344.0 -11911.6 42 - 43 93.78
43 6434/5 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 14329.8 -11818.9 43 - 44 100.74
44 6434/5 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 14347.9 -11719.8 44 - 45 65.88
45 6434/5 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 14336.0 -11655.0 45 - 46 89.54
46 6434/5 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 14380.5 -11577.3 46 - 47 164.00
47 6434/5 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 14358.4 -11414.8 47 - 48 56.63
48 6434/5 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 14394.3 -11371.0 48 - 49 158.16
49 6434/5 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 14552.3 -11363.8 49 - 50 133.69
50 6434/5 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 14880.3 -11402.4 50 - 51 292.40
51 6434/5 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 14956.6 -11306.7 51 - 52 550.20
52 6434/5 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 15506.8 -11306.2 52 - 53 785.41
53 6434/5 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 16277.6 -11457.0 53 - 54 291.06
54 6434/5 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 16568.6 -11463.0 54 - 55 146.76
55 6434/5 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 16703.8 -11405.9 55 - 56 75.23
56 6434/5 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 16779.0 -11408.0 56 - 57 76.24
57 6434/5 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 16846.2 -11444.0 57 - 58 405.48
58 6434/5 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 17250.9 -11469.2 58 - 1 138.81
1 6434/6 ΑΘΗΝΑΙ-ΕΛΕΥΣΙΣ 17389.7 -11470.7
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 18-07-2011
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος στη θέση "Καλιστήρι - Σπηλιές" Δήμου Φυλής
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΥΛΗΣ
ΦΥΛΗΣ
Φυλής

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος της ευρύτερης περιοχής του αρχαίου Δήμου της Φυλής, του φρουρίου και του σπηλαίου του Πανός και των Νυμφών, στο Δήμο Φυλής, Νομού Αττικής».
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΥΛΗΣ
ΦΥΛΗΣ
Φυλής
Φυλή
Ακροπόλεις
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Κάστρα / Φρούρια