Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/50343/1096/02-09-2010 - ΦΕΚ 396/ΑΑΠ/28-09-2010
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως μνημείου του λιμενοβραχίονα Λιμένος Καράβου Αλιβερίου, Δήμου Ταμυναίων Νομού Ευβοίας, φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου Ταμυναίων.
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1β του Ν.3028/2002 το λιμενοβραχίονα Λιμένος ΚαράβουΑλιβερίου του Δήμου Ταμυναίων στο Ν.Ευβοίας,χωρίς τις μεταγενέστερες προσθήκες αυτού, διότι αποτελεί συνέχεια του οικιστικού συνόλου της περιοχής, άμεσα συνδεδεμένου με την ιστορία και τις μνήμες των κατοίκων της.Η κατασκευή του έχει ιδιαίτερη τεχνική και βιομηχανική σημασία ως μέσο διακίνησης λιγνίτου, που εξορυσσόταν από την ευρύτερη περιοχή, μαρτυρώντας την οικονομική ανάπτυξη του οικισμού του Καράβου.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 30-05-2012
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Λιμενοβραχίονα Λιμένος Καράβου Αλιβερίου
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΤΑΜΥΝΕΩΝ
Αλιβερίου
Αλιβέριον
Λιμενικές Εγκαταστάσεις