Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/791/32460/20-5-1981 - ΦΕΚ 448/Β/29-7-1981
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού ως τόπου που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία του περιβάλλοντος χώρου της διατηρητέας οικίας Βούλγαρη στην Περιβόλα Αιγίνης, ιδιοκτησίας Δημητρίου Καραπάνου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως τόπο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία και τον χώρο που περιβάλλει την ανωτέρω διατηρητέα οικία Βούλγαρη στην Περιβόλα Αιγίνης, ιδιοκτησίας Δημητρίου Καραπάνου, όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα υπό στοιχεία ΑΛΚΙΘΗΖΔΑ και υπό κλίμακα 1:500, γιατί η προστασία του χώρου αυτού κρίνεται απαραίτητη για την προβολή και ανάδειξη του διατηρητέου μνημείου".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 19-11-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχοντικό Βούλγαρη και περιβάλλων χώρος
ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινας
Αίγινα
Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια