Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/55749/2925/21-11-1994 - ΦΕΚ 896/Β/1-12-1994
Τίτλος ΦΕΚ Θεσμοθέτηση Ζώνης Α απολύτου προστασίας του αρχαιολογικού χώρου Αφαίας Αίγιμας.
Κείμενο
" Για λόγους προστασίας του κηρυγμένου με την αρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/ Α1/Φ43/ 20959/1130/ 17-8- 94 (ΦΕΚ 660/Β/31-8-94) Υπουργική Απόφαση αρχαιολογικού χώρου Αφαίας Αιγίνης, καθορίζουμε Ζώνη Α απολύτου προστασίας, αδόμητη, όπως παρακάτω :
Ως Ζώνη Α, απολύτου προστασίας ορίζεται η περιοχή, που στο χάρτη 1: 5000, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση, οριοθετείται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 33, 32, 31, 30, 29, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 1.
Τα όρια της Ζώνης Α συμπίπτουν σχεδόν με αυτά του κηρυγμένου με την προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση του αρχαιολογικού χώρου της Αφαίας.
Από τα όρια της Ζώνης Α εξαιρούνται οι οικισμοί Βαγίας και Αγ. Μαρίνας, που στο χάρτη 1:5000 ορίζονται από τα σημεία 1,28,26,27 και 29,30,31,32,33,10,29 αντίστοιχα.
Στη Ζώνη Α απαγορεύεται η δόμηση και οποιαδήποτε αλλοίωση του εδάφους.
Όπου υπάρχουν δασικές εκτάσεις αυτές θα διατηρήσουν το χαρακτήρα τους. Όπου υπάρχουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις επιτρέπονται μόνον οι ανοιχτές καλλιέργειες.
Για τα υπάρχοντα στη ζώνη Α κτίσματα, δεν επιτρέπεται κανενός είδους επέκταση (ισογείου) ή ορόφου, αλλά μόνον η επισκευή, εφόσον είναι απαραίτητη και κατόπιν εγκρίσεως της Β ' Εφορείας Προϊστ. και Κλασ. Αρχ / των.
Τα σημεία που οριοθετούν τη Ζώνη Α αντιστοιχούν στα παρακάτω ζεύγη συντεταγμένων :

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ / ΝΗ ΣΥΝ / ΝΗ

α / α 1:5000 1:50000 Χ (m) Ψ (m)
1 6473.3 ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 6206.50 1719.00
2 6473.3 ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 6426.50 1355.50
3 6473.3 ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 6896.00 117.50
4 6473.3 ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 6793.00 124.50
5 6473.3 ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 6777.00 55.50
6 6473.3 ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 6704.00 17.00
7 6473.3 ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 6710.00 171.00
8 6473.3 ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 6621.00 179.50
9 6473.5 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 6376.50 340.50
33 6473.5 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 6324.00 370.00
32 6473.5 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 6258.00 266.00
31 6473.3 ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 6162.00 201.00
30 6473.5 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 6030.00 250.00
29 6473.5 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 5887.00 475.00
11 6473.5 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 5602.00 528.50
12 6473.5 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 5420.50 669.50
13 6473.5 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 5029.50 867.50
14 6473.5 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 4591.25 1076.77
15 6473.5 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 4542.50 378.50
16 6473.3 ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 4520.00 198.50
17 6473.3 ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 4505.50 429.00
18 6473.3 ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 4926.00 542.00
19 6473.3 ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 5023.00 583.50
20 6473.3 ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 4984.50 745.50
21 6473.3 ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 5068.50 777.50
22 6473.3 ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 5201.50 935.00
23 6473.3 ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 5305.50 1187.00
24 6473.3 ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 5386.00 1326.50
25 6473.3 ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 5557,50 1460,00
26 6473,3 ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 5741,50 1557,50
28 6473,3 ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 6080,00 1466,00
1 6473,3 ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 6206,50 1719,00

Τα σημεία 26,28,1, που οριοθετούν τμήμα της Ζώνης Α, αντιστοιχούν στα νοτιοανατολικά όρια του οικισμού Βαγίας, έτσι όπως αυτά έχουν καθοριστεί στην αρ. πρωτ. 16569 / 19 -10- 68 έκθεση του Υπουργείου Δημ. Έργων - Γραφείου Πολεοδ. Πειραιώς.
Τα σημεία 33,32,31,30,29, που οριοθετούν επίσης τμήμα της Ζώνης Α, αντιστοιχούν στα βόρεια όρια του οικισμού Αγ. Μαρίνας, έτσι όπως αυτά έχουν καθοριστεί στην αρ. πρωτ. 11740/ 24 - 11- 67 έκθεση του Υπουργείου Δημ. Έργων - Γραφείου Πολεοδ. Πειραιώς.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος γύρω από το ναό της Αφαίας
ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινας
Αίγινα
Αρχαιολογικές Θέσεις