Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/60729/1698/27-7-2006 - ΦΕΚ 1273/Β/11-9-2006
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτιρίου όπου στεγάζεται το 3ο και 14ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας, επί της οδού Απ. Παύλου 1, στο Δ. Δ. Βέροιας, Ν. Ημαθίας
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 1γ, του ν. 3028/2002, το κτίριο όπου στεγάζεται το 3ο και 14ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας, επί της οδού Απ. Παύλου 1, στο Δ. Δ. Βέροιας Ν. Ημαθίας, μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο του, διότι είναι κτίριο κατασκευασμένο πριν από την απελευθέρωση της πόλης το 1912, με αξιόλογα μορφολογικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία του ευρωπαϊκού νεωτερισμού των αρχών του 20ου αιώνα (Γιούγκενστιλ). Επίσης, λόγω της χρήσης του ως σχολείου από την εποχή που κατασκευάστηκε, είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ιστορία της εκπαίδευσης και τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 08-12-2010
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Το κτίριο όπου στεγάζεται το 3ο και 14ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας, επί της οδού Απ. Παύλου 1, στο Δ. Δ. Βέροιας, Ν. Ημαθίας
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέροιας
Βέροια