Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ14/36375/1837/8-8-1994 - ΦΕΚ 645/Β/26-8-1994
Τίτλος ΦΕΚ Καθορισμός ζωνών προστασίας αρχαιολογικού χώρου στη θέση "Πλατάνια" Μ. Βρύσης Φθιώτιδας.
Κείμενο
"Για λόγους προστασίας του αρχαιολογικού χώρου του προϊστορικού οικισμού, τα λείψανα του οποίου σώζονται διάσπαρτα στο γήλοφο που βρίσκεται στη θέση "Πλατάνια" και χρονολογείται από τους νεολιθικούς χρόνους μέχρι και τους ΥΕΙΙΙ χρόνους (κήρυξη: ΦΕΚ 389/Β/3-6-1963, ΦΕΚ 91/Β/19-3-1964) καθορίζουμε :
Α. Ζώνη Α΄: (αδόμητη) Προστασίας. Η ζώνη Α περιλαμβάνει τον πυρήνα του αρχαιολογικού χώρου, δηλ. το γήλοφο και ορίζεται από τα στοιχεία α, β, γ, δ, ε, ζ, η, θ, ι, κ, λ, μ, ν, ξ, ο, π, α, που αντιστοιχούν στο ακόλουθο πίνακα συντεταγμένων.
Στην ζώνη Α΄ επιτρέπονται οι καλλιέργειες, χωρίς βαθεία άροση ύστερα από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας ΙΔ΄ Εφορείας Αρχαιοτήτων Λαμίας.
Β. Ζώνη Β΄: Οριοθετούμε στ' ανατολικά της ζώνης Α΄, ζώνη Β΄ Προστασίας, δομήσιμη με όρους, μεταξύ των σημείων Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, Ζ΄, Η΄, Θ΄, Α΄, τα οποία αντιστοιχούν στον ακόλουθο πίνακα συντεταγμένων.
Οι όροι δόμησης και οι χρήσεις γης της ζώνης Β΄ θα διατυπωθούν σε χωριστή υπουργική απόφαση και θα θεσμοθετηθούν από το ΥΠΕΧΩΔΕ σύμφωνα με το Ν. 1892/1990".

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΖΩΝΗΣ Α΄ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΖΩΝΗΣ Β ΄
Χ Ψ Χ Ψ

α: +1748.00 +16.345.00 Α: +2.405.00 +16.570.00
β: +1695.00 +16.508.00 Β: +2058.00 +16.513.00
γ: +1664.00 +16.509.00 Γ: +1.695.00 +16508.00
δ: +1625.00 +16.415.00 Δ: +1748.00 +16.345.00
ε: +1547.00 +16.370.00 Ε: +1.900.00 +16.135.00
ζ: +1525.00 +16.313.00 Ζ: +1.858.00 +16.247.00
η: +1580.00 +16.308.00 Η: +2505.00 +16.312.00
θ: +1618.00 +16.275.00 Θ: +2474.00 +16.460.00
ι: +1598.00 +16.245.00
κ: +1515.00 +16.270.00
λ: +1471.00 +16.118.00
μ: +1513.00 +16.990.00
ν: +1750.00 +15.990.00
ξ: +1858.00 +16.247.00
ο: +1900.00 +16.135.00

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Διόρθωση Σφαλμάτων: ΦΕΚ 756/Β/10-10-1994. Οι διορθώσεις έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο κήρυξης.
Τελευταία Ενημέρωση 03-09-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Πλατάνια" Μεγάλης Βρύσης (προϊστορικός οικισμός). Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
Μεγάλης Βρύσης
Μεγάλη Βρύση
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα