Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ14/27624/1302/6-8-1990 - ΦΕΚ 578/Β/6-9-1990
Τίτλος ΦΕΚ Συμπλήρωση κήρυξης του αρχαιολογικού χώρου Ελάτειας Λοκρίδας.
Κείμενο
"Συμπληρώνουμε τις (1) και (2) υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες χαρακτηρίσθηκε ως αρχαιολογικός χώρος ο λόφος που ταυτίζεται με την ακρόπολη της αρχαίας Ελατείας, ο χώρος γύρω από αυτόν, όπου υπάρχουν ορατά διάσπαρτα λείψανα κτιρίων της αρχαίας ομώνυμης πόλης και μυκηναϊκό νεκροταφείο στην ίδια περιοχή και προσδιορίζουμε ακριβώς για λόγους προστασίας του τα όρια του.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
Χ Ψ
Α: - 16911.00 - 13075.00
Β: - 16716.00 - 12825.00
Γ: - 16570.00 - 12748.00
Δ: - 16133.00 - 12668.00
Ε: - 15585.00 - 11980.00
Ζ: - 15900.00 - 11404.00
Η: - 17298.00 - 11341.00
Θ: - 17397.00 - 11722.00
Ι: - 17120.00 - 11985.00
Κ: - 17124.00 - 13067.00
Α: - 16911.00 - 13075.00

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 20-05-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Ελάτειας στην Ελάτεια
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΕΛΑΤΕΙΑΣ
Ελάτειας

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα