Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ14/27674/1305/6-8-1990 - ΦΕΚ 578/Β/6-9-1990
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός της Μαγούλας στη θέση "Γκέκας" Ελάτειας και του Ηρώου στη θέση "Κουμούλα Πυργάκι" ως αρχαιολογικών χώρων.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε ως αρχαιολογικούς χώρους για την καλύτερη προστασία τους:
α. Την Μαγούλα στη θέση "Γκέκας" Ελατείας, που είναι γνωστή ως "Μαγούλα WΕΙΝΒΕRG" (από το όνομα του ανασκαφέως της), που καλύπτει οικισμό νεολιθικών χρόνων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
Χ Ψ
Α: - 16776.00 - 13564.00
Β: - 16776.00 - 13450.00
Γ: - 16717.00 - 13400.00
Δ: - 16825.00 - 13295.00
Ε: - 16994.00 - 13280.00
Ζ: - 16989.00 - 13525.00
Η: - 16889.00 - 13553.00
Α: - 16776.00 - 13664.00

β. Στη θέση "Κουμούλα Πυργάκι" την έκταση (αγρός Δουβάρα), όπου αποκαλύφθηκε κρηπίδα σημαντικού οικοδομήματος της ελληνιστικής περιόδου, το οποίο λόγω της μνημειώδους και ισχυράς κατασκευής του ταυτίζεται πιθανώς με ηρώο. Ο χώρος βρίσκεται ανατολικά - βορειοανατολικά της μαγούλας WΕΙΝΒΕRG.

Χ Ψ
Α1: - 16472.00 - 13360.00
Β1: - 16382.00 - 13355.00
Γ1: - 16395.00 - 13273.00
Δ1: - 16472.00 - 13360.00

ΚΝ 5351/1932.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 20-05-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος "Μαγούλα WΕΙΝΒΕRG" στη θέση "Γκέκας" Ελατείας
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΕΛΑΤΕΙΑΣ
Ελάτειας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Κουμούλα Πυργάκι" στην Ελάτεια
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΕΛΑΤΕΙΑΣ
Ελάτειας

Αρχαιολογικές Θέσεις