Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/55036/1533/11-7-2007 - ΦΕΚ 337/ΑΑΠ/1-8-2007
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτιρίου φερόμενης ιδιοκτησίας Νικολάου και Μαρίας Ζαμπετάκη, στο Αστέρι Δήμου Αρκαδίου Ν. Ρεθύμνης.
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο το κτίριο φερόμενης ιδιοκτησίας Νικολάου και Μαρίας Ζαμπετάκη, στο Αστέρι Δήμου Αρκαδίου του Ν. Ρεθύμνης, διότι παρουσιάζει ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά, μορφολογικά, τυπολογικά και λαογραφικά στοιχεία, αποτελεί σημαντική μαρτυρία για την νεώτερη ιστορία της Κρήτης και ως εκ τούτου πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ. 1β, του ν.3028/2002.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 14-09-2010
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Kτίριο φερόμενης ιδιοκτησίας Νικολάου και Μαρίας Ζαμπετάκη
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΡΚΑΔΙΟΥ
Χαμαλευρίου
Αστέριον
Αστικά Κτίρια